Savjet EU je 15. jula 2019. dao mandat Evropskoj komisiji za početak pregovora o modernizaciji Ugovora o Energetskoj povelji i istovremeno  donio  odgovarajuće pregovaračke smjernice.

Cilj ovih  pregovora je modernizovati odredbe Ugovora o Energetskoj povelji kako bi se u obzir uzeli održivi razvoj i klimatski ciljevi, kao i moderni standardi zaštite ulaganja kao i rješavanja sporova između ulagača i države. Cilj modernizovanog Ugovora o Energetskoj povelji trebao  bi da  bude  održivo olakšavanje ulaganja u energetski sektor, pružanje pravne sigurnosti i osiguravanje visokog nivoa zaštite ulaganja, navodi se u Saopštenju.

Modernizovanim Ugovorom o Energetskoj povelji trebalo bi se izričito potvrditi takozvano „pravo na regulisanje”, odnosno pravo ugovornih stranaka da preduzmu mjere za zaštitu zdravlja, sigurnosti, životne sredine i drugih ciljeva javne politike. EU takođe nastoji pojasniti da se odredbe o zaštiti ulaganja ne mogu tumačiti kao obaveza ugovornih stranaka da ne mijenjaju svoje zakone. U odredbama o rješavanju sporova izmedu ulagača i države trebao bi da se odražava pristup EU-a u njegovim sporazumima o zaštiti ulaganja te stajalište koje je EU zauzeo u aktualnim multilateralnim reformama, navodi se u Saopštenju.

Ugovor o Energetskoj povelji je multilateralan sporazum kojim se pruža okvir za trgovinu i ulaganja u oblasti energetike. Potpisan je u decembru 1994., a na snagu je stupio u aprilu 1998. Ugovor trenutno broji 53 potpisnika i ugovornih stranaka, uključujući većinu država članica EU-a, EU i Euratom.

Ministarska konferencija o Energetskoj povelji 27. novembra 2018. odobrila je popis tema o modernizaciji o kojima će se pregovarati. Popisom su obuhvaćene odredbe o zaštiti ulaganja, održivom razvoju i korporativnoj društvenoj odgovornosti, organizaciji za regionalnu ekonomsku integraciju („REIO”), prethodnom ulaganju i tranzitu, kao i o određenim definicijama kao i brisanju zastarjelih odredbi.

Integralno saopštenje za medije dostupno je ovdje.

 

 

Izvor: Savjet EU

Slika: Google Images