Direktiva kojom se datum primjene odgađa do 1. oktobra 2018. donesena je 9. marta  2018. Direktivom se ujedno do 1. jula 2018. produžava rok koji su države članice dobile za prenošenje novih pravila u nacionalne zakone i propise.

Naime, Direktiva  2016/97  čiji je cilj poboljšanje  zaštite potrošača u vezi s proizvodima osiguranja,  donijeta  je u decembru  2015. godine, a trebala se početi primjenjivati 23. februara 2018. godine, što je na početku ujedno bio i rok za njeno prenošenje u državama članicama.

Odluka o odgađanju  donesena je u skladu s implementacionim  pravilima koje je Komisija objavila u septembru  2017.

Ovim odgađanjem primjene  industriji osiguranja omogući će se  bolja priprema za promjene potrebne za usklađivanje s implementacionim pravilima.

http://www.consilium.europa.eu/hr/press/press-releases/2018/03/09/insurance-distribution-council-delays-application-of-new-rules/pdf