U Rezoluciji se ukazuje da su dvije glavne društvene uloge obrazovanja i osposobljavanja – njihov doprinos konkurentnosti, inovacijama i zapošljivosti te njihov doprinos aktivnom gradjanstvu, socijalnom ukljucivanju, koheziji i licnom razvoju – u današnjim društvima  tijesno povezane i potpuno komplementarne.

Istovremeno, ukazuje se da posebnu paznju treba posvetiti jacanju kompetencija koje ce biti relevantne u buducnosti, strateškom iskorištavanju finansijskih sredstava namijenjenih digitalizaciji i inovacijama, modernizovanoj obrazovnoj infrastrukturi, inovativnom i sigurnom okružju za ucenje, poboljšanim pedagoškim pristupima te poboljšanju pristupa uslugama cjeloživotnog usmjeravanja i njihovom kvalitetu.

Takodje, ukazuje se da bi ulaganja  mogla ukljucivati daljnji razvoj evropskog prostora obrazovanja i poboljšanje sinergija izmedju evropskim instrumentima finansiranja, kao i izmedju politika EU-a i instrumenata finansiranja relevantnih za obrazovanje i osposobljavanje, navodi se, pored ostalog, u tekstu Rezolucije, koju je Savjet EU usvojio nedavno.

Integlalni tekst Rezolucije dostupan ovdje https://eur-lex.europa.eu/legal-content/HR/TXT/PDF/?uri=OJ:C:2019:389:FULL&from=EN
Izvor : Savjet EU

Slika: Google Images