Savjet EU je 4. oktobra 2019.godine  usvojio zaključke pod nazivom „Više kružnosti – prijelaz na održivo društvo”, kojim se naglašava potreba za dodatnim ambicioznim naporima za podsticanje sistemskog prelaska na održivo društvo.

Savjet je pozvao Komisiju da osmisli ambiciozan i dugoročan strateški okvir, uključujući zajedničku viziju za kružnu ekonomiju , i da donese novi akcioni plan za kružnu ekonomiju  s ciljanim mjerama.

Istovremeno, Savjet je pozvao na djelovanje radi sistemskog promovisana kružnosti u cijelom lancu vrijednosti, među ostalim iz perspektive potrošača, u ključnim sektorima uključujući tekstilni, prometni i prehrambeni sektor te sektor gradnje i rušenja objekata. Savjet   ističe i potrebu za većim brojem mjera u pogledu baterija i plastike.

Savjet u svojim zaključcima naglašava da zahvaljujući načelima ekološkog dizajna sve veći broj proizvoda povezanih s energijom ima veću energetsku efikasnost te Komisiji povjerava zadatak procjene mogućnosti primjene načela ekološkog dizajna na nove grupe proizvoda (na primjer, proizvode informacione i komunikacijske tehnologije) i, prema potrebi, predstavljanja zakonodavnog prijedloga. Istovremeno,  je pozvao Komisiju da proširi područje primjene mjera u pogledu ekološkog dizajna uključivanjem kriterija o učinkovitosti materijala kao što su trajnost, mogućnost popravke, mogućnost recikliranja i reciklirani sadržaj.

U zaključcima se podstiče i upotreba ekonomskih instrumenata, kao što su ekološko oporezivanje, zelene poreske reforme i programi proširene odgovornosti proizvođača, kako bi se promovisala  kružna  ekonomija , održiviji obrasci proizvodnje i potrošnje te bolje upravljanje otpadom.

Integralni test saopštenja Savjeta dostupan ovdje.

 

Izvor :Savjet  Evropske unije

Slika: Google Images