Riječ je o Zaključcima  o digitalnom obrazovanju u evropskim društvima znanja(2020/C 415/10), koje je Savjet  EU donio 1. decembra 2020. godine.

Digitalna transformacija  društava znanja je sve  brža, a digitalne usluge i podaci sve  dostupniji.  To uključuje tržište rada koje se mijenja, nove profile radnih mjesta i potražnju za digitalnim kompetencijama u kontekstu vještina 21. vijeka.  Rastući uticaj veštačke inteligencije pojačaće dugoročno efekte digitalne transformacije naših društava znanja i u budućnosti može ponuditi obećavajuće nove mogućnosti za učenje, podučavanje i obuku. Kvalitetno i inkluzivno obrazovanje i obuka ključni su za osnaživanje svih pojedinaca i građana da razumiju, učestvuju i oblikuju ove promjene, navodi se, pored ostalog, u  zaključcima Savjeta.

U zaključcima se ukazuje   da se digitalno obrazovanje  sprovodi u različitoj mjeri u različitim vrstama i na različitim nivoima obrazovanja i osposobljavanja u državama članicama i širom Unije, i da   iskustvo sa tehnologijama digitalnog obrazovanja varira u čitavoj Uniji te da u velikoj mjeri zavisi od okvira politike i upravljanja, infrastrukture i tehničkih mogućnosti, finansijskih i ljudskih resursa.

Istovremeno, ističe se da je pandemija COVID-19 podstakla  hitan odgovor na krizne situacije, te da su  države članice zatvorile većinu svojih objekata za obrazovanje i obuku i zatražile od institucija da obezbijede kontinuitet nastave, obuke, učenja i vrednovanja, uglavnom putem pristupa na daljinu.

Mjere koje su države članice i njihove ustanove za obrazovanje i osposobljavanje preduzele u skladu sa nacionalnim okolnostima naglasile su važnost razumijevanja digitalnog obrazovanja, doprinijele su  jačanju digitalnih kapaciteta sistema obrazovanja i osposobljavanja i pružile mogućnosti učiteljima i nastavnicima, predavačima, edukatorima i drugom pedagoškom osoblju pružile prilike za profesionalni razvoj.

Savjet je  ovim zaključcima, pored ostalog,  pozvao države članice da u skladu sa nacionalnim okolnostima:

  • podstiču vrednovanje, osiguranje kvaliteta i vrednovanje ishoda učenja u okviru inovativnih načina učenja, uključujući digitalne komponente;
  • razmotre pedagoške modele i obrazovanje i obuku nastavnika, predavača, vaspitača i drugog pedagoškog osoblja kako bi se bolje iskoristile različite mogućnosti koje nude digitalne obrazovne tehnologije;
  • pružaju mogućnosti i motivaciju nastavnicima, predavačima, vaspitačima i drugom pedagoškom osoblju, kao što su nastavnici, za početno obrazovanje i kontinuirano profesionalno usavršavanje kako bi razvili i poboljšali sopstvene digitalne vještine i kompetencije i osnovno znanje o IKT do nivoa koji omogućava im samopouzdanje u radu sa digitalnim obrazovnim tehnologijama i pružanje kvalitetnog obrazovanja i obuke. Ovo bi trebalo da ih osnaži da učestvuju u stvaranju inovativnih metoda poučavanja i obuke usmjerenih na studente i primenjenih didaktičkih metoda koje promovišu kritičko i kreativno razmišljanje i stvaraju bezbjedna, visokokvalitetna i inkluzivna okruženja i objekte za učenje. Dobro obučeni nastavnici koji znaju kako da digitalne tehnologije koriste na smislen i pedagoški način osjetljiv na uzrast i pol su ključni faktor u uspostavljanju visokokvalitetnog i inkluzivnog digitalnog obrazovanja za sve;
  • podstiče uključivanje svih učenika, premošćavanje socijalnih nejednakosti i digitalne podjele, kao i pružanje jednakog pristupa odgovarajućim mogućnostima i okruženjima za digitalno učenje za sve;
  • razmotre ulaganje u digitalno obrazovanje iskorišćavanjem potencijala novog Mehanizma za oporavak i otpornost, posebno u vezi sa vodećim inicijativama „Connect” i „Reskill i Upskill” (usavršavanje i usvajanje novih vještina), kako  bi se doprinijelo oporavku modernizacijom i jačanjem visokokvalitetnog i inkluzivnog obrazovanja;
  • razmotre i upotrebu  drugih mogućnosti finansiranja iz Unije, poput Erasmus +, Horizon Europe, Digital Europe, Connecting Europe Faciliti II, InvestEU, Evropskog fonda za regionalni razvoj i ESF +.

Integralni tekst Zaključaka dostupan ovdje

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/HR/TXT/?uri=uriserv%3AOJ.C_.2020.415.01.0022.01.HRV&toc=OJ%3AC%3A2020%3A415%3ATOC

Slika: Google Images

Izvor: Savjet EU, eur-lex.europa.eu