Evropska komisija je nedavno  odlučila  da službeno opomene   države članice (sve države članice osim  Litvanije ) u pogledu usklađenosti nacionalnog zakonodavstva i prakse s pravilima EU-a o priznavanju stručnih kvalifikacija (Direktiva 2005/36/EZ kako je izmijenjena Direktivom 2013/55/EU).

Evropska unija uspostavila je moderan sistem  priznavanja stručnih kvalifikacija i iskustva diljem EU-a. Njime se stručnjacima koji žele poslovati ili pružati usluge u drugim državama članicama olakšava priznavanje kvalifikacija, istovremeno  jamčeći poboljšani nivo  zaštite potrošača i građana.

Osiguravanje dosljedne primjene tih pravila u korist građana i preduzeća od posobne  je važnosti za Komisiju. Službene opomene obuhvataju pitanja koja su ključna za funkcionisanje Direktive o stručnim kvalifikacijama, posebno uvođenje evropske strukovne kartice , mehanizam upozoravanja, mogućnost djelomičnog pristupa profesionalnoj djelatnosti, proporcionalnost jezičkih zahtjeva i uspostavljanje  centara za pomoć.

Komisija je ukazala  i na transparentnost i proporcionalnost regulatornih prepreka profesionalnim uslugama djelom spomenutih u njenoj Komunikaciji o preporukama za reformu regulative u području profesionalnih usluga iz jula 2017. Sve dotične države članice imaju rok od dva mjeseca da odgovore na argumente koje je iznijela Komisija. U protivnom im Komisija može uputiti obrazloženo mišljenje.

Tekst Komunikacije o preporukama za reformu regulative u oblasti preofesionalnih usluga

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/HR/TXT/HTML/?uri=CELEX:52016DC0820&from=HR

Izvor: https://ec.europa.eu/

Slika: Google Images