Evropska komisija je krajem jula 2020. objavila Smjernice o sezonskim radnicima u Evropskoj uniji u kontekstu pandemije bolesti COVID-19. Riječ je o Komunikaciji Komisije -Smjernice o sezonskim radnicima u EU-u u kontekstu pandemije bolesti COVID-19 (2020/C 235 I/01). 

Ove smjernice služe kao orjentir nacionalnim tijelima, inspektoratima rada i socijalnim partnerima da garantuju prava, zdravlje i bezbjednost sezonskih radnika te da se pobrinu da se sezonski radnici upoznaju sa svojim pravima.

Glavni akcenti Smjernica odnose se na prava sezonskih radnika na rad u državi članici Evropske unije, radne i životne uslove sezonskih radnika, aspekti socijalne sigurnosti u vezi sa sezonskim radnicima,  kao i  pitanje informisanja sezonskih radnika.

Prekogranični sezonski radnici imaju mnoga prava, koja se mogu razlikovati zavisno od toga da   li su li građani Unije ili  državljani trećih zemalja. Međutim, s obzirom na privremenu prirodu njihovog posla i posebne okolnosti u kojima rade, izloženiji su riziku nesigurnih radnih i životnih uslova. Ti su uslovi usljed pandemije bolesti COVID-19 postali vidljiviji, a u nekim su se slučajevima i pogoršali. Osim toga, pokazalo se da u nekim slučajevima ti problemi mogu dovesti do daljeg širenja zaraznih bolesti i povećati rizik stvaranja žarišta zaraze bolešću COVID-19, navodi se, pored ostalog  u Smjernicama.

Ove smjernice dopunjuju Smjernice o ostvarivanju slobodnog kretanja radnika tokom pandemije bolesti COVID-19, objavljene 30. marta 2020. godine i odgovor su na poziv Evropskog parlamenta iz Rezolucije od 19. juna 2020. o zaštiti prekograničnih i sezonskih radnika. Odnose se i na sezonske radnike iz Evropske unije  i na sezonske radnike iz trećih zemalja koji rade u EU.

Kad je konkretno riječ o sezonskim radnicima iz trećih zemalja, Komisija kako se navodi u Smjernicama, trenutno sprovodi procjenu prenošenja Direktive 2014/36/EU od 26. februara 2014. o uslovima za ulazak i boravak državljana trećih zemalja u svrhu zapošljavanja u statusu sezonskih radnikau državama članicama, kako bi 2021. godine Evropskom parlamentu i Savjetu EU  podnijela izvještaj o sprovodjenju Direktive . U tom izvještaju razmotriće se sve odredbe ove direktive, između ostalog, u pogledu jednakog postupanja, radnih uslova, zdravlja i bezbjednosti te pružanja pouzdanih statističkih podataka, te će se procijeniti štite li se njome sezonski radnici iz trećih zemalja na odgovarajući način.

Integralni tekst smjernica dostupan ovdje.

 

Slika: Google Images

Izvor: ec.europa.eu i eur-lex.europa.eu