U svom govoru o stanju u Uniji 16. septembra 2020. godine, predsjednica Evropske komisije  najavila je novi evropski Bauhaus– nova evropska estetika za zgrade koja  kombinuje estetiku i održivost: promovisaće održivi dizajn i prirodne materijale.

To će biti interdisciplinarni projekat kojim zajednički upravlja savetodavni odbor spoljnih stručnjaka u oblastima nauke, arhitekture, dizajna, umjetnosti, prostornog planiranja i civilnog društva, koji će stvoriti prostore za eksperimente u kojima umjetnost, kultura, nauka i tehnologija mogu da dizajniraju, testiraju i demonstriraju nova rješenja.

Novi evropski Bauhaus promovisaće pristupačna i estetski prihvatljiva zelena i digitalna rješenja, tehnologije i proizvode. Evropska komisija će objaviti pozive za predloge projekata u okviru sledećeg višegodišnjeg finansijskog okvira u svim relevantnim programima.

Prva izgradnja ili transformacija u okviru evropskog Bauhausa započeće  se u drugoj polovini 2021. godine.

Svi Bauhausovi projekti bavili bi se izgradenim okruženjem kao  cjelinom, ali bi se fokusirali na različite aspekte, kao što su klimatske promjene, pristupačnost, socijalna kohezija, digitalna izgradnja, održivi biološki resursi itd., i izvodili bi se u više zemalja. U drugom talasu, više takvih projekata može se dodati u EU, pa čak i u svijetu.

Komisija će  ljeta 2021. voditi opsežan participativni proces zajedničkog stvaranja, nakon čega će se 2022. uspostaviti mreža od pet osnivačkih projekata Bauhausa.

Vise informacija ovdje

file:///C:/Windows/system32/config/systemprofile/Downloads/Bauhaus_EU_factsheet_EN.pdf.pdf

Slika: Google Images

Izvor: ec.europa.eu