Zajednička politika ribarstva (ZPR) je instrument Evropske unije za očuvanje ribljih resursa i upravljanje ribarskim flotama. Postavljena kao zajednička evropska politika, ona omogućava svim ribarskim flotama EU jednak pristup vodama Evropske unije i na taj način omogućava konkurenciju na evropskom nivou. Osnovna svrha ove politike je obezbjeđivanje ekološke, ekonomske i socijalne održivosti ribarstva, ali i zdrave i bezbjedne hrane za potrošače.

Sa ekonomske strane, Zajednička politika ribarstva podstiče dinamičan razvoj ribarske industrije, uz očuvanje životnog standarda ribarskih zajednica. Poseban značaj se daje ograničenjima ulova ribe, kako bi se sačuvao riblji fond, ali i drugim aktivnostima koje treba da svedu na najmanju mjeru čovjekov negativni uticaj na životnu sredinu i ekosistem.

Zajednička ribarska politika pokriva četiri ključne oblasti:

  1. Upravljanje ribljim fondom,
  2. Evropske flote van teritorijalnih voda EU i regulisanje ribarstva na međunarodnom nivou,
  3. Zajednička organizacija tržišta i
  4. Finansiranje kroz Evropski fond za ribarstvo i pomorstvo.

ProLex Consulting