Integrisani administrativni sistem kontrole placanja (Integrated Administration and Control System – IACS) u državama članicama EU ima za cilj da se mjere podrške poljoprivrednim proizvodacima primenjuju po jedinici površine. Kao preduslov za njegovo funkcionisanje potrebno je uspostaviti i sistem identifikacije parcela (Land Parcel Identification System – LPIS), koji omogućava evidentiranje (bjeleženje) svake pojedinacne proizvodne parcele kao i njenog vlasnika/korisnika (poljoprivrednik ili preduzeće).

Pokretanje Zajednicke poljoprivredne politike  zahtijeva uspostavljanje sistema menadžmenta i kvaliteta, kao što su platna agencija i integrisani sistem administracije i kontrole (IACS), kao i kapaciteti za sprovođenje mjera ruralnog razvoja. Države clanice moraju biti u mogucnosti da primjenjuju zakonodavstvo EU o direktnim šemama podrške poljoprivrednim gazdinstvima i primjenjuju zajednicke tržišne organizacije za razlicite poljoprivredne proizvode.

Da bi država  mogla da primijeni sistem direktnih plaćanja, neophodno je osnivanje IACS sistema, a prema iskustvima prethodnih država kandidata za članstvo, formiranje ovog sistema finansirano je iz pretpristupnih fondova EU (IPA) .