Evropski stub socijalnih prava

March 10th, 2021|0 Comments

  Evropski parlament, Savjet i Komisija proglasili su Evropski stuba socijalnih prava na sastanku na vrhu u Göteborgu 2017.godine. Evropski stub socijalnih prava sadrži 20 načela i prava koja su ključna za pravedna i funkcionalna [...]

Nova pravila EU o privremenom oslobođenju od opštih pravila o iskorišćavanju  slotova na aerodromima zbog krize uzrokovane COVID-19

March 2nd, 2021|0 Comments

Evropska unija 16. februara 2021. godine,  donijela Uredbu (EU) 2021/250 o izmjeni Uredbe Savjeta (EEZ) br. 95/93 u pogledu privremenog oslobođenja od pravilâ o iskorišćavanju slotova na aerodromima zbog krize uzrokovane bolešću COVID-19, kojom je [...]

Evropska komisija predložila uspostavljanje  deset  evropskih partnerstva u okviru novog programa EU za istraživanja i inovacije Horizon Europa

February 28th, 2021|0 Comments

Evropska komisija  je nedavno predlžila uspostavljanje  novih deset  evropskih partnerstva i ulaganja  gotovo 10 milijardi eura u zelenu i digitalnu tranziciju. Cilj predloženih institucionalizovanih evropskih partnerstava, kako  navodi Komisija, je da poboljšaju spremnost i odgovor [...]

Državna pomoć: Evropska komisija produžila i dodatno proširila Privremeni okvir za podršku ekonomiji u kontekstu pandemije koronavirusa

February 3rd, 2021|0 Comments

Komisija je do 31. decembra 2021. produžila  primjenu Privremenog okvira za državne pomoći, donesenog 19. marta 2020. radi podrške  ekonomiji  u kontekstu koronavirusa i proširila područje njegove  primjene . Nove gornje granice iznose 225 000 [...]

Istekao rok za prenošenje novih telekomunikacionih pravila Evropske unije u nacionalno zakonodavstvo

January 27th, 2021|0 Comments

 decembra 2020. godine državama članicama je istekao rok za prenošenje novih telekomunikacionih pravila Evropske unije u nacionalno zakonodavstvo. U periodu od dvije godine od donošenja Drektive(EU) 2018/1972 o Evropskom zakoniku elektronskih komunikacija,  Evropska komisija je  [...]

Nova pravila Evropske unije o vodi za piće

January 11th, 2021|0 Comments

Evropska unija donijela je Direktivu (EU) 2020/2184 o kvalitetu vode namijenjene za ljudsku potrošnju, čiji su ciljevi zaštita zdravlja ljudi od negativnih učinaka bilo kakvog zagađenja vode namijenjene za ljudsku potrošnju osiguravanjem njene zdravstvene ispravnosti [...]

Evropska komisija predložila nova pravila za digitalne platforme- akt o digitalnim uslugama i akt o digitalnim tržištima

December 16th, 2020|0 Comments

Evropska komisija je 15. decembra 2020. godine, predložila reformu digitalnog prostora – sveobuhvatan skup novih pravila za sve digitalne usluge, uključujući društvene medije, internetske stranice za kupoprodaju i druge internetske platforme koje posluju u Evropskoj [...]

Modernizacija pravosudnih sistema  Evropske unije

December 8th, 2020|0 Comments

Evropska komisija  je  2. decembra 2020. godine objavila paket inicijativa za modernizaciju pravosudnih sistema  Evropske unije. Riječ je o digitalnom paketu instrumenata za pravosuđe -novi paket za ubrzavanje digitalizacije pravosudnih sistema i unapređenje osposobljavanja pravosudnih [...]

Izgradnja i jačanje institucija i administrativnih kapaciteta u procesu pristupanja Evropskoj uniji : prioriteti i reforme

November 29th, 2020|0 Comments

Države u procesu pristupanja Evropskoj uniji suočene su sa obimnim i složenim zadatkom transformisanja svojih ekonomskih, socijalnih, pravnih, institucionalnih i administrativnih struktura i s jačanjem demokratskih institucija i vladavine prava. Napredak na putu pristupanja Evropskoj [...]

Propis EU o utvrđivanju strukture i detaljnih aranžmana  popisa izvora i metoda za izradu agregata bruto nacionalnog dohotka i njihovih  komponenti  u skladu s Evropskim sistemom  računa

October 28th, 2020|0 Comments

          Evropska komisija je 23. oktobra 2020. donijela Implementirajuću uredbu (EU) 2020/1546 o utvrđivanju strukture i detaljnih aranžmana u pogledu popisa izvora i metoda koji se upotrebljavaju za izradu agregata bruto [...]

Komisija objavila Godišnju strategiju održivog rasta za 2021. u kojoj je predstavila plan realizacije Mehanizma za oporavak i otpornost u sklopu instrumenta NextGenerationEU

October 24th, 2020|0 Comments

U svojoj Godišnjoj strategiji održivog rasta za 2021. Evropska komisija utvrdila je strateške smjernice za sproveđenje Mehanizma za oporavak i otpornost, koji će biti glavni pokretač oporavka u sklopu instrumenta NextGenerationEU i pomoći će EU [...]

Objavljena nova pravila EU o grupnom finansiranju -uredba o  evropskim pružaocima usluga grupnog finansiranja za preduzeća i nova direktiva o izmjeni direktive o tržištu finansijskih instrumenata

October 23rd, 2020|0 Comments

Riječ je o Uredbi  (EU) 2020/1503 Evropskog parlamenta i Savjeta  od 7. oktobra  2020. o evropskim pružaocima usluga grupnog finansiranja za preduzeca i izmjeni Uredbe (EU) 2017/1129 i Direktive (EU) 2019/1937. Ovom uredbom  utvrđuju se [...]

Šta je novi evropski Bauhaus?

October 20th, 2020|0 Comments

U svom govoru o stanju u Uniji 16. septembra 2020. godine, predsjednica Evropske komisije  najavila je novi evropski Bauhaus- nova evropska estetika za zgrade koja  kombinuje estetiku i održivost: promovisaće održivi dizajn i prirodne materijale. [...]

Evropska komisija objavila strategiju masovne energetske obnove zgrada u EU koja  predviđa stvaranje “Novog evropskog Bauhausa”

October 20th, 2020|0 Comments

Strategija masovne energetske obnove zgrada (Renovation Wave Strategy) u Evropskoj uniji (EU), koju je  objavila Evropska komisija, ima za cilj smanjenje emisija gasova staklene bašte, povećanje ponovne upotrebe i reciklaže materijala, podsticanje privrednog oporavka nakon [...]

 Evropska komisija odlučila da produži i proširi područje primjene Privremenog okvira za državne pomoći radi podrške ekonomiji u kontekstu pandemije koronavirusa

October 15th, 2020|0 Comments

Evropska komisija je 12. oktobra 2020. odlučila da produži i proširi područje primjene Privremenog okvira za državne pomoći, koji je donesen 19. marta  2020. radi podrške ekonomiji u kontekstu pandemije koronavirusa. Riječ je o Komunikaciji [...]

Novi Paket  o digitalnim finansijama

October 15th, 2020|0 Comments

Evropska komisija  je 24. septembra 2020.  donijela novi Paket o digitalnim finansijama, koji uključuje Strategiju za digitalne finansije i Strategiju za plaćanja malih vrijednosti, kao i zakonodavne predloge o kriptoimovini i o digitalnoj otpornosti, objavila [...]

Ekonomski  i investicioni plan  za Zapadni Balkan, vrijedan devet milijardi eura u cilju podsticanja dugoročnog oporavka regiona

October 9th, 2020|0 Comments

Evropska komisija je 6. oktobra 2020. godine, usvojila Investicioni plan za Zapadni Balkan, značajan investicioni paket, koji mobiliše finansijska sredstva do devet milijardi eura za region. Biće podržana održiva povezanost, ljudski kapital, konkurentnost, inkluzivni rast [...]

Evropski centar za sprečavanje i kontrolu bolesti  objavio ažuriranu procjenu rizika u pogledu pandemije bolesti COVID-19 i smjernice za nefarmaceutske intervencije

September 30th, 2020|0 Comments

    Evropski centar za sprečavanje i kontrolu bolesti   (ECDC) 24. septembra 2020.  objavio  je svoju ažuriranu Procjenu rizika u pogledu pandemije bolesti COVID-19 i Smjernice za nefarmaceutske intervencije kao što su higijena ruku, održavanje [...]

Kako kroz efikasnije ulaganje učiniti zdravstveni sektor otpornijim: zajednički projekt Bugarske, Hrvatske i Slovenije namijenjen izradi metodologije mapiranja zdravstvene infrastrukture

September 24th, 2020|0 Comments

Evropska komisija i vanjski stručnjaci pomogli su vlastima Bugarske, Hrvatske i Slovenije da bolje usmjeravaju investicije kako bi njihovi zdravstveni sektori postali efikasniji i otporniji u budućnosti. Tri  zemlje  su zajedno učestovale  u procesu razrade [...]

Evropska komisija predlaže da mjere ograničavanja slobodnog kretanja zbog koronavirusa u Evropskoj uniji budu koordinirane, jasnije i predvidljivije

September 6th, 2020|0 Comments

Evropska komisija je 4. septembra 202. godine, usvojila Predlog preporuke Savjeta EU kako bi obezbijedila da sve mjere država članica kojim se ograničava slobodno kretanje zbog pandemije koronavirusa budu koordinirane i da se jasno komuniciraju [...]

Marie Sklodovska-Curie (MSCA)

August 31st, 2020|0 Comments

U okviru Programa Marie Sklodovska-Curie (MSCA) objavljena su dva poziva za podršku istraživacima u svim fazama karijere:  Poziv za individualne stipendije i Sufinansiranje regionalnih, nacionalnih i međunarodnih programa. Poziv za Individualne stipendije kroz koji je [...]

Državna pomoć: EU proširila privremeni okvir radi pružanja dodatne podrške mikropreduzećima i malim i novoosnovanim preduzećima  i podsticanja privatnih ulaganja

July 5th, 2020|0 Comments

Evropska komisija je 29. juna 2020. donijela Treću izmjenu Privremenog okvira za podršku  ekonomiji  u kontekstu pandemije koronavirusa radi proširenja područja njegove primjene. Ovom izmjenom se Privremeni okvir proširuje  tako da se državama članicama omogući [...]

Pravedne minimalne plate: Evropska komisija pokrenula drugu fazu savjetovanja sa socijalnim partnerima o tome kako osigurati pravedne minimalne plate za sve radnike u Evropskoj uniji

June 25th, 2020|0 Comments

  Evropska komisija je 3. juna 2020. godine pokrenula drugu fazu savjetovanja s evropskim sindikatima i udruženjima poslodavaca o tome kako osigurati pravedne minimalne plate za sve radnike u Evropskoj uniji. Komisija je ukazala da [...]

Održivo finansiranje- Evropska unija donijela ključni zakonodavni akt kojim će se doprinijeti evropskom zelenom planu podsticanjem ulaganja privatnog sektora u zelene i održive projekte

June 25th, 2020|0 Comments

  Riječ je o Uredbi  (EU) 2020/852 Evropskog parlamenta i Savjeta od 18. juna 2020.o uspostavljanju okvira za olakšavanje održivih ulaganja i izmjeni Uredbe (EU) 2019/2088, od 27. novembra 2019. o objavama povezanim s održivosti [...]

Makrofinansijska pomoć Evropske unije partnerima u procesu proširenja i partnerima u susjedstvu u kontekstu krize uzrokovane pandemijom bolesti COVID-19

June 10th, 2020|0 Comments

Evropska unija   je nedavno odlučila da pruži makrofinansijsku pomoć partnerima u procesu proširenja i partnerima u susjedstvu u kontekstu krize uzrokovane pandemijom bolesti COVID-19. Riječ je o Odluci  (EU) 2020/701 Evropskog parlamenta i Savjeta  od [...]

Evropski instrument za privremenu podršku radi smanjenja rizika od nezaposlenosti u vanrednoj situaciji (SURE) nakon izbijanja bolesti COVID-19

May 31st, 2020|0 Comments

U odgovoru na učinak izbijanja bolesti COVID-19 i njene socioekonomske posljedice Uredbom Savjeta  (EU) 2020/672 od 19. maja 2020.   uspostavljen  je Evropski instrument za privremenu podršku radi smanjenja rizika od nezaposlenosti u vanrednoj situaciji (SURE) [...]

Evropska komisija usvojila drugu izmjenu Privremenog okvira radi proširenja područja primjene državnih pomoći radi dalje podrške ekonomiji u kontekstu pandemije koronavirusa

May 31st, 2020|0 Comments

Evropska komisija je 13. maja 2020. usvojila  Komunikaciju pod nazivom  Izmjena  privremenog okvira za mjere državne pomoći u svrhu  podrške ekonomiji u aktuelnoj pandemiji COVID –a 19(2020/C 164/03). Ovom  izmjenom dopunjuju se vrste mjera koje [...]

Evropska komisija podržava države članice u tranziciji u klimatski neutralnu ekonomiju putem Mehanizma za pravednu tranziciju koji je dio Plana ulaganja za Evropski zeleni plan

May 28th, 2020|0 Comments

Evropska komisija odobrila je sve zahtjeve 18 država članica za podršku u pripremi teritorijalnih planova za pravednu tranziciju, koje svaka država članica mora da  sastavi kako bi dobila pristup finansijskim sredstvima iz Mehanizma za pravednu [...]

Smjernice EU  za postupni nastavak pružanja usluga u turizmu i za zdravstvene protokole u ugostiteljskim objektima – COVID-19

May 27th, 2020|0 Comments

  Evropska komisija je  15. maja 2020.  godine, objavila Smjernice Evropske unije  za postupni nastavak pružanja usluga u turizmu i za zdravstvene protokole u ugostiteljskim objektima – COVID-19. Smjernicama  se utvrđuju   zajednički cilj i nediskriminatorni [...]

Preporuka Evropske komisije   o vaučerima koji se nude turistima i putnicima kao alternativa vračanju  novca za otkazane paket aranžmane i usluge prevoza u kontekstu pandemije COVID-19

May 27th, 2020|0 Comments

Riječ je o Preporuci  KOMISIJE (EU) 2020/648 od 13. maja 2020. o vaučerima koji se nude turistima i putnicima kao alternativa vraćanju  novca za otkazane paket aranžmane i usluge prevoza u kontekstu pandemije bolesti COVID-19 [...]

Koje su vrste pomoći predviđene Privremenim okvirom Evropske komisije  koji državama članicama omogućava da iskoriste punu fleksibilnost predviđenu pravilima o državnim pomoćima kako bi podržale ekonomiju tokom pandemije koronavirusa.

April 24th, 2020|0 Comments

 Privremenim okvirom  Komisije koji je  donijela 19. marta 2020.  a izmijenila  odnosno dopunila 3. aprila 2020, predviđene su sljedeće vrste pomoći koje države članice mogu dodijeliti tokom pandemije koronavirusa: direktna bespovratna sredstva, dokapitalizacije, selektivne poreske [...]

HORIZON 2020 -Hrana, poljoprivreda, šumarstvo i more  -Otvorene prijave na konkurse  javno privatnog-partnerstva za bio-industriju (BBI JU)

April 24th, 2020|0 Comments

U okviru  programa EU HORIZON 2020, u oblasti Hrana, poljoprivreda, šumarstvo i more,  23 . aprila 2020, objavljene su mogućnosti finansiranja u okviru javno-privatnog partnerstva za bio-industriju (Bio-Based Industries Joint Undertaking, BBI JU), poziv H2020-BBI-JTI-2020. [...]

Evropska komisija  pokreće inicijativu ESCALAR, novi pristup investiranju  razvijen u saradnji s Evropskim investicionim fondom

April 14th, 2020|0 Comments

Uspostavljanjem  ESCALAR-a, Komisija sprovodi jednu od mjera najavljenih u novoj Strategiji za  mala i srednja preduzeća, u cilju  poboljšanja  pristupa finansiranja. U okviru ove inicijative  podržaće se inovativna preduzeća tokom i nakon krize kako bi [...]

Javne nabavke i COVID-19- Evropska komisija objavila Smjernice kako iskoristiti sve fleksibilnosti koje nudi okvir EU za javnu nabavku u vanrednoj situaciji koju je izazvala pandemija koronavirusa

April 11th, 2020|0 Comments

Evropska komisija je 1. aprila 2020.  objavila Smjernice Evropske komisije za primjenu okvira za javnu nabavku u kriznoj situaciji prouzrokovanoj  COVID-19. Komisija u ovim smjernicama objašnjava koje su mogućnosti i fleksibilnosti dostupne u okviru Evropske [...]

Nova   industrijska strategija za globalno konkurentnu, zelenu i digitalnu Evropu

March 25th, 2020|0 Comments

Evropska komisija je  nedavno predstavila  novu Strategiju za podršku evropskoj industriji u njenoj dvostrukoj tranziciji   ka klimatskoj neutralnosti i digitalnom liderstvu.   Objavljeni paket mjera industrijske politike, kako navodi Evropska komisija,  obuhvata  tri  inicijative:                 1.Nova [...]

Izgradnja digitalne budućnosti Evrope: Evropska komisija predstavila strategiju za upravljanje podacima i vještačku inteligenciju

March 3rd, 2020|0 Comments

Oblikovanje budućnosti moto je nove strategije Evropske komisije u oblasti upravljanja podacima i veštačke inteligencije, koje je 19. februara 2020. predstavila Evropska komisija. Strategije predviđaju evropsko društvo koje pokreću digitalna rješenja koja ljude stavljaju na [...]

Prekogranična saradnja:  Interreg 2020. obilježava 30. godišnjicu kao istaknuti program EU-a koji podstiče teritorijalnu saradnju između pograničnih područja

February 19th, 2020|0 Comments

Evropska teritorijalna saradnja,  koja je pokrenuta 1990. i poznata pod imenom Interreg, je program kohezione  politike koji pruža okvir za sprovođenje  zajedničkih djelovanja i razmjene politika između nacionalnih, regionalnih i lokalnih aktera iz različitih država [...]

Nove finansijske tehnologije (FinTech)

February 3rd, 2020|0 Comments

FinTech ( financial technology) je izraz koji se koristi za opisivanje uticaja novih tehnologija na industriju finansijskih usluga. Sadrži različite proizvode, aplikacije, procese i poslovne modele koji su transformisali tradicionalni način pružanja bankarskih i finansijskih [...]

Održivo finansiranje: Evropska komisija pozdravila sporazum o klasifikacionom sistemu  za održiva ulaganja na nivou EU-a

January 4th, 2020|0 Comments

Evropska komisija pozdravila je  sporazum izmedu Evropskog parlamenta i Savjeta o stvaranju prve  svjetskog „zelene liste”, klasifikacionog sistema ili taksonomije za održive ekonomske aktivnosti. Sistemom se stvara zajednički jezik koji ulagači mogu upotrebljavati pri ulaganju [...]

Evropska unija  izmijenila Direktivu o određenim aspektima prava društava u pogledu prekograničnih preoblikovanja, spajanja i podjela

January 4th, 2020|0 Comments

  unija  je nedavno izmijenila Direktivu o određenim aspektima prava društava u pogledu prekograničnih preoblikovanja, spajanja i podjela Riječ je o Direktivi  (EU) 2019/2121 Evropskog parlamenta i Savjeta  od 27. novembra 2019. o izmjeni Direktive [...]

December 26th, 2019|0 Comments

Evropska komisija objavila je listu od šest  prioriteta za period 2019.-2024. Prioriteti su kako slijedi: Evropski zeleni plan Ekonomija u interesu gradjana Evropa spremna za digitalno doba Promovisanje našeg evropskog načina života Snažnija Evropa u [...]

Objavljen Poziv na podnošenje predloga u okviru programa EU Evropa za gradjane – bespovratna sredstva za djelovanja 2020.

December 15th, 2019|0 Comments

Objavljen Poziv na podnošenje predloga br. EACEA-52/2019: program Evropa za gradjane – bespovratna sredstva za djelovanja 2020. (2019/C 420/09) Ovim pozivom obuhvaceni su sljedeci potprogrami i mjere programa Evropa za gradjane: Potprogram 1.: Evropsko sjecanje [...]

JAVNE NABAVKE: Evropska unija od 1. januara 2020. mijenja vrijednosti evropskih pragova u oblasti javnih nabavki velikih vrijednosti

November 30th, 2019|0 Comments

Evropska komisija na osnovu ovlascenja iz EU direktiva 2014/23/EU o dodjeli ugovora o koncesiji, 2014/24/EU o javnoj nabavci, 2014/25/EU o nabavci subjekata koji djeluju u sektoru vodoprivrede, energetskom i saobracajnom sektoru i sektoru postanskih usluga [...]

Savjet EU usvojio Rezoluciju o daljem razvoju evropskog prostora obrazovanja u cilju podržavanja sistemâ obrazovanja i osposobljavanja orijentisanih na buducnost (2019/C 389/01)

November 19th, 2019|0 Comments

U Rezoluciji se ukazuje da su dvije glavne društvene uloge obrazovanja i osposobljavanja – njihov doprinos konkurentnosti, inovacijama i zapošljivosti te njihov doprinos aktivnom gradjanstvu, socijalnom ukljucivanju, koheziji i licnom razvoju – u današnjim društvima  [...]

Izmjene naziva portfelja kandidata za komesare

November 19th, 2019|0 Comments

  Predsjednica Evropske komisije Ursula von der Leyen donijela je odluku o izmjeni naziva portfelja buducih komesara. Konkretno, portfelj kandidata za komesara Nicolasa Schmita zvace se „Zapošljavanje i socijalna prava”. Portfelj kandidata za potpredsjednika Margaritisa [...]

Jacanje zaštite potrošaca u EU-u

November 19th, 2019|0 Comments

Nakon dogovora postignutog s Evropskim parlamentom u martu 2019.  godine, Savjet EU  je 8. novembra 2019 . godine, donio Direktivu kojom se modernizuje pravo EU-a o zaštiti potrošaca i olakšava izvršavanje potrošackih prava. Direktivom se [...]

Jesenja ekonomska prognoza 2019.

November 10th, 2019|0 Comments

      Evropska komisija je 7. novembra 2019.godine, objavila Jesenju ekonomsku prognozu 2019. Evropska ekonomija je u sedmoj uzastopnoj godini rasta, a nastavak rasta predviđa se i 2020. i 2021. Tržišta rada i dalje [...]

Energetska efikasnost :Evropska komisija objavila PREPORUKE koje bi trebale da slijede države članice pri implementaciji pojedinih odredaba Direktive o energetskoj efikasnosti s odgovarajućim smjernicama

November 7th, 2019|0 Comments

U Službenom listu Evropske unije,   28. oktobra 2019.  godine, objavljene su tri preporuke državama članicama koje bi trebale da slijede pri implementaciji pojedinih odredaba Direktive o energetskoj efikasnosti 2012/27/EU s odgovarajućim smjernicama, i to: ★ [...]

EU uspostavlja zajednički okvir za evropsku statistiku o osobama i domaćinstvima, zasnovan na podacima o pojedincima prikupljenim iz uzoraka tih osoba i domaćinstava

October 31st, 2019|0 Comments

Riječ je o Uredbi (EU) 2019/1700 Evropskog parlamenta i Savjeta od 10. 10. 2019. o uspostavljanju zajedničkog okvira za evropske statistike o osobama i domaćinstvima, koje se temelje na podacima o pojedincima prikupljenima na uzorcima, [...]

Horizon 2020: Otvoreni  novi konkursi

October 28th, 2019|0 Comments

Otvoreni su novi konkursi u programu Horizon 2020. zasnovani na programima rada iz oblasti: radni program Biotehnologija i radni program Sigurnost hrane, održiva poljoprivreda i šumarstvo, istraživanje mora, pomorstva i unutarnjih voda i bioekonomija. Lista [...]

Evropska komisija  objavila kratkoročna predviđanja za glavne poljoprivredne sektore EU-a

October 12th, 2019|0 Comments

Evropska komisija je 4. oktobra 2019. godine  objavila kratkoročna predviđanja za glavne poljoprivredne sektore EU-a. Najnoviji izvještaj s kratkoročnim predviđanjima za poljoprivredu sadrži pojedinosti o glavnim kretanjima na poljoprivrednim tržištima i u poljoprivrednoj proizvodnji te [...]

Evropska nedjelja gradova i regija  „Regije i gradovi: stubovi budućnosti Evropske Unije“ Brisel, 7. do 10. novembar  2019.

October 2nd, 2019|0 Comments

Evropska nedjelja gradova i regija je događaj u kojem predstavnici evropskih opština, regija  i gradova predstavljaju iskustva u sprovođenju  Kohezione politike i ukazuju na važnost lokalne i regionalne samouprave za efikasno upravljanje u Evropskoj uniji. [...]

Kakva je veza politike zaštite životne sredine u EU i politike direktnih podsticaja u poljoprivredi? Šta se podrazumijeva pod pojmom „unakrsna usaglašenost“ (cross-compliance)?

September 15th, 2019|0 Comments

    Kakva je veza politike zaštite životne sredine u EU i politike direktnih podsticaja u poljoprivredi? Šta se podrazumijeva pod pojmom „unakrsna usaglašenost“ (cross-compliance)?   Unakrsna usaglašenost (Cross-compliance) je mehanizam koji povezuje direktna plaćanja [...]

Programi državljanstva za investitore („zlatni pasoši ”)i programi boravišta za investitore („zlatne vize”)

September 11th, 2019|0 Comments

  Evropska komisija je po prvi put  ove godine predstavila sveobuhvatan Izvještaj  o programima državljanstva i boravišta za investitore koje sprovodi niz država članica EU-a (Investor Citizenship and Residence Schemes in the European Union,Brussels, 23.1.2019.COM(2019) [...]

Program Horizont 2020  oblast Zdravlje, demografske promjene i kvalitet života- otvorene nove teme

August 24th, 2019|0 Comments

    Program Horizont 2020  oblast Zdravlje, demografske promjene i kvalitet života Otvorene su nove teme u oviru Programa H2020 u oblasti Zdravlje, demografske promjene i kvalitet života Horizon 2020- JTI-IMI2-2019-18-two-stage, H2020-JTI-IMI2-2019-19-single-stage, Better health and [...]

August 24th, 2019|0 Comments

  Program  EU Erasmus+: Posljednji rok za prijavu projekata u oblasti  mladih za 2019. godinu je 1.oktobar   Evropska komisija objavila je 24. oktobra 2018. godine Poziv za podnošenje predloga za program Erasmus+ za 2019. [...]

Program transnacionalne saradnje Interreg Adrion 2014-2020 – Objavljena  lista projekata koji su odobreni za finansiranje u okviru drugog poziva.

August 13th, 2019|0 Comments

Program transnacionalne saradnje Interreg Adrion 2014-2020 objavio je listu projekata koji su odobreni za finansiranje u okviru drugog poziva. Projekti će se finansirati sredstvima  Evropske unije u iznosu od 33,3 miliona eura namijenjena Prioritetnoj osi [...]

Dani Evropske baštine 2019.

August 10th, 2019|0 Comments

  Dani Evropske baštine 2019. (#EHD), zajednička inicijativa Evropske komisije i Savjeta Evrope od 1999. godine, a podržani programom Kreativna Evropa, održavaju se širom Evrope od avgusta do oktobra. Ovogodišnja tema je „Umjetnost i zabava“. [...]

Objavljena odluka predsjedništva Evropskog parlamenta o utvrđivanju postupaka za sprovođene  Uredbe br. 1141/2014 o statutu i finansiranju evropskih političkih stranaka i evropskih političkih fondacija  i pozivi  za dodjelu doprinosa evropskim političkim strankama i podnošenje predloga za bespovratna sredstva za evropske političke fondacije

August 5th, 2019|0 Comments

Riječ je o Odluci predsjedništva Evropskog parlamenta od 1. jula 2019. o utvrđivanju postupaka za sprovođene  Uredbe (EU, Euratom) br. 1141/2014 Evropskog parlamenta i Savjeta  o statutu i finansiranju evropskih političkih stranaka i evropskih političkih [...]

Unija tržišta kapitala: na snagu stupaju nova pravila EU kojima se podstiče prekogranična distribucija investicionih fondova

August 1st, 2019|0 Comments

Danas, 31. jula 2019. stupila  su na snagu ažurirana pravila kojima se uklanjaju preostale prepreke prekograničnoj distribuciji investicionih fondova u EU-u, navodi se u današnjem Saopštenju Komisije.   Riječ je  o Uredbi  (EU) 2019/1156 Evropskog parlamenta [...]

Evropska komisija  objavila poziv za podnošenje predloga namijenjen podršci slobodi medija i istraživačkom novinarstvu.

July 20th, 2019|0 Comments

  Evropska komisija  objavila poziv za podnošenje predloga vrijedan 4,2 miliona eura namijenjen podršci slobodi medija i istraživačkom novinarstvu. Rok za podnošenje predloga je 27. septembar 2019. godine. Više informacija ovdje https://ec.europa.eu/digital-single-market/en/news/media-freedom-and-investigative-journalism-call-proposals   Izvor:  Evropska [...]

Novi saziv Evropskog parlamenta

July 11th, 2019|0 Comments

    Novi saziv Evropskog parlamenta: Puno novih lica, mlađi poslanici i više žena https://www.europarl.europa.eu/news/hr/headlines/eu-affairs/20190705STO56305/novi-saziv-europskog-parlamenta-cinjenice-i-brojke Izvor Evropski parlament  

Finska preuzela predsjedavanje Savjetu Evropske unije – Slogan predsjedavanja Održiva Evropa – Održiva budunćost

July 3rd, 2019|0 Comments

Rumunija je nakon šestomjesečnog perioda predala predsjedavanje Savjetu Evropske unije Finskoj. Premijer i ministri iz skandinavske države predvodiće sastanke sa svojim kolegama iz drugih zemalja članica do 31. decembra 2019. Prioriteti finskog predsjedavanja biće ojačavanje [...]

Objavljen Treći poziv u okviru INTERREG ADRION (Jadransko-jonski program transnacionalne saradnje 2014.-2020.) – za dostavljanje projektnih prijedloga

June 10th, 2019|0 Comments

Treći poziv za dostavljanje  projektnih prijedloga se sprovodi u okviru Programa transnacionalne saradnje INTERREG V-B ADRION  a  finansira se iz Evropskog fonda za regionalni razvoj i IPA sredstava, pri čemu doprinosi Evropskoj teritorijalnoj saradnji kao [...]

Objavljen oglas za imenovanje  izvršnog direktora Zajedničkog  preduzeće za evropsko računarstvo visokih performansi (EuroHPC JU)

May 23rd, 2019|0 Comments

Evropska  komisija  je 17. maja  2019.  objavila  Oglas za imenovanje  izvršnog direktora Zajedničkog  preduzeće za evropsko računarstvo visokih performansi (EuroHPC JU)COM/2019/20038  (2019/C 169 A/01) Zajedničko preduzeće za evropsko računarstvo visokih performansi (EuroHPC JU) je javno-privatno [...]

Program Kreativna Evropa -Objaviljen  poziv za podnošenje predloga EACEA 06/2019 namijenjen projektima „Digitalno povezivanje kultura i audiovizuelnih sadržaja“.

May 13th, 2019|0 Comments

U okviru međusektorskog potprograma Programa Kreativna Evropa, Izvršna agencija za obrazovanje, audiovizuelnu djelatnost i kulturu Evropske komisije objavila je poziv na podnošenje predloga EACEA 06/2019 namijenjen projektima pod krovnom temom „Digitalno povezivanje kultura i audiovizuelnih [...]

Nagrada EU-a za djelovanje u oblasti zdravlja

May 3rd, 2019|0 Comments

  Evropska komisija ovogodišnju nagradu EU-a za djelovanje u oblasti zdravlja posvetila inicijativama gradova, nevladinih organizacija i škola koje su doprinijele ili doprinose povecanju javnog zdravlja u Evropskoj uniji sprjecavanjem i smanjivanjem gojaznosti kod djece [...]

Mladi poljoprivrednici: Evropska komisija i Evropska investiciona banka predstavile  paket mjera namijenjen mladim poljoprivrednicima za lakši pristup finansiranju

April 30th, 2019|0 Comments

Evropska komisija i Evropska investiciona banka (EIB) 29. aprila 2019. predstavile su paket mjera u vrijednosti od 1 milijarde EUR posebno namijenjen mladim poljoprivrednicima. Banke su u 2017. odbile 27 % zahtjeva za kredit koje [...]

April 30th, 2019|0 Comments

    e-Računi: Od 18. aprila 2019. javna tijela uključena u javne nabavke u EU moraju se pridržavati evropskih  standarda za elektronske račune i podržavati prijem i obradu elektronskih računa. Standardi o elektronskom izdavanju računa [...]

Nagrada Horizon Impact

April 13th, 2019|0 Comments

  Evropska komisija po prvi je put pokrenula nagradu Horizon Impact namijenjenu projektima koje finansira EU i ciji su rezultati postigli vrijedan društveni uticaj u Evropi i van nje. Horizon Impact prepoznaje i nagraduje najuticajnije [...]

HORIZON 2020 -Otvoren je poziv na konkurs  za individualne stipendije za 2019. godinu u okviru Marie Sklodowska-Curie akcija

April 13th, 2019|0 Comments

  Stipendije su namijenjene iskusnim istraživačima, odnosno onima koji imaju doktorat ili minimalno četverogodišnje iskustvo istraživačkog rada u punom radnom vremenu. Ovaj konkurs je otvoren do 11. septembra  2019. godine. U okviru Marie Sklodowska-Curie akcija [...]

Objavljen Poziv za podnošenje predlogâ u okviru programa rada za dodjelu bespovratnih sredstava u oblasti transevropskih telekomunikacionih mreža u okviru Instrumenta za povezivanjen Evrope za period 2014.–2020

April 13th, 2019|0 Comments

Objavljen Poziv za podnošenje predloga u okviru programa rada za dodjelu bespovratnih sredstava u oblasti transevropskih telekomunikacionih mreža u okviru Instrumenta za povezivanjen Evrope za period 2014.–2020 Glavna uprava Evropske komisije za komunikacione mreže, sadržaje [...]

Evropska investiciona banka objavila  dva poziva  za podnošenje predloga-Bespovratna sredstva za istraživanja, koja Institut Evropske investicione banke odobrava u sklopu svog Programa znanja,

February 15th, 2019|0 Comments

Evropska investiciona banka objavila   dva poziva  za podnošenje predloga-Bespovratna sredstva za istraživanja, koja Institut Evropske investicione banke odobrava u sklopu svog Programa znanja, usmjeravaju se kroz razlicite programe među kojima je i:  — EIBURS -EIB [...]

Ministarka nauke Crne Gore,  razgovarala  s Evropskim komesarom za nauku i inovacije, g-dinom Karlosom Moedašom o aktivnostima na regionalnom projektu “Uspostavljanje Međunarodnog instituta za održive tehnologije na prostoru Jugoistočne Evrope – SEEIIST”

February 15th, 2019|0 Comments

    Ministarka nauke Crne Gore, dr Sanja Damjanovic, 8. februara 2019.  u Briselu,   s Evropskim komesarom za nauku i inovacije, g-dinom Karlosom Moedašom, razgovarala  o trenutnom statusu aktivnosti na regionalnom projektu “Uspostavljanje Međunarodnog instituta [...]

February 13th, 2019|0 Comments

  Evropska komisija objavila Poziv za podnošenje predloga i pokretanje povezanih aktivnosti obuhvaćenih programom rada za 2019.–2020. u okviru Programa za istraživanja i osposobljavanje Evropske zajednice za atomsku energiju (2019.–2020.) koji dopunjuje Okvirni program za [...]

Evropska komisija, Evropski parlament i Savjet  postigli privremeni dogovor o predlogu Evropske komisije za novu direktivu o transparentnijim i predvidljivijim radnim uslovima za radnike u nestandardnim oblicima zaposlenja

February 13th, 2019|0 Comments

Evropska komisija, Evropski parlament i Savjet  7. februara 2019.  su postigli privremeni dogovor o predlogu Evropske komisije za novu direktivu o transparentnijim i predvidljivijim radnim uslovima, posebno za radnike u nestandardnim oblicima zaposlenja. Komesarka  za [...]

February 11th, 2019|0 Comments

  Evropska komisija i Svjetska banka objavile  izvještaj   „Poslovanje u Evropskoj uniji” u kojem se razmatra šta preduzetnicima olakšava ili otežava osnivanje i proširivanje preduzeća u 25 gradova u Hrvatskoj, Češkoj,  Portugaliji i Slovačkoj. Doing [...]

EU donijela Direktivu o ovlašćenju organa  država članica  nadležnih za konkurenciju za efikasno sprovođenje pravila o konkurenciji i obezbjeđivanje pravilnog funkcionisanja unutrašnjeg tržišta

February 10th, 2019|0 Comments

Evropska unija je 11. decembra 2018.  donijela Direktivu 2019/1 o ovlašćenju organa  država članica  nadležnih za konkurenciju za efikasno sprovođenje pravila o konkurenciji i obezbjeđivanje pravilnog funkcionisanja unutrašnjeg tržišta Direktivom se utvrđuju  određena pravila kako [...]

February 9th, 2019|0 Comments

Objavljeni katalozi projekata u okviru  Programa EU Horizon 2020-  Društveni izazovi –  područje Sigurna društva Evropska je komisija objavila najnovije kataloge projekata iz područja Sigurnih društava. Po potpodručjima, mogu  preuzeti i pogledati na sljedećim poveznicama: [...]

Crna Gora  otvorila pretposljednje poglavlje u pregovaračkom  procesu s Evropskom unijom, otvaranjem poglavlja 27- Životna sredina i klimatske promjene.

December 19th, 2018|0 Comments

Crna Gora je na dvanaestoj Međuvladinoj konferenciji koja je održana 10. decembra 2018. u Briselu, otvorila pregovaračko poglavlje, 27 – Životna sredina i klimatske promjene. Evropski komesar za susjedsku politiku i pregovore o proširenju Johanes [...]

Program Erasmus+ raspisan   Poziv na podnošenje predloga – EACEA/36/2018 – Ključna aktivnost 3 – Podrška reformi politike – Inicijative za inovacije u politici – Evropski projekti saradnje

December 18th, 2018|0 Comments

Evropska komisija raspisala je  Poziv na podnošenje predloga – EACEA/36/2018 – Program Erasmus+, Ključna aktivnost 3 – Podrška reformi politike – Inicijative za inovacije u politici – Evropski projekti saradnje usmjereni na budućnost u oblasti [...]

HORIZON 2020   Otvoren  poziv  u okviru Marie Sklodowska – Curie akcija (MSCA)  Razmjena osoblja u oblasti istraživanja i inovacija .

December 18th, 2018|0 Comments

Za promovisanje međunarodne i međusektorske saradnje, u okviru  budžeta Marie Sklodowska-Curie akcija, za ovaj poziv  izdvojeno je 80 miliona eura. Poziv  je otvoren za sve grane nauke i oblasti  istraživanja (bottom-up approach), od temeljnih istraživanja [...]

Usvojen Evropski zakonik elektronskih komunikacija i Uredba o tijelu evropskih regulatora za elektronske komunikacije-  BEREC

December 18th, 2018|0 Comments

Evropska unija  usvojila nova pravila EU-a o telekomunikacijama s ciljem promovisanja  brzog uvodenja tehnologija 5G i drugih tehnologija sljedeće generacije  širom Evrope, podsticanja najmodernijih inovacija i jačanja zaštite potrošaca u oblasti  elektronskih komunikacija. Dva zakonodavna [...]

November 19th, 2018|0 Comments

Poslanici Evropskog parlamenta pozvali  Savjet  EU  na postizanje dogovora o višegodišnjem finansijskom okviru EU-a prije evropskih izbora u 2019. Ovakav stav zastupa i Evropska komisija, koja je višegodišnji finansijski okvir i predložila. U suprotnom, Komisija [...]

Otvoreni su novi konkursi  u oblasti  Nanotehnologije, naprednih materijala, biotehnologije i napredne proizvodnje i prerade

October 31st, 2018|0 Comments

U okviru programa  Horizon 2020 otvoreni su novi konkursi  u oblasti  nanotehnologije, naprednih materijala, biotehnologije i napredne proizvodnje i prerade Otvorene su nove teme konkursa  TRANSFORMING EUROPEAN INDUSTRY, INDUSTRIAL SUSTAINABILITY and FOUNDATIONS FOR TOMORROW’S INDUSTRY [...]

Predstavljen Program rada Evropske komisije za 2019. pod nazivom ,,Ispunimo ono što smo obećali i pripremimo se za budućnost”

October 25th, 2018|0 Comments

Evropska komisija je 23. oktobra 2018. predstavila Program rada za 2019. i navela tri glavna prioriteta za predstojeću godinu: brzo postizanje dogovora o podnesenim zakonodavnim predlozima u cilju ostvarenja njenih deset političkih prioriteta, donošenje ograničenog [...]

E-trgovina: nove smjernice Komisije o okončanju neopravdanog geografskog blokiranja i pristupačnijoj prekograničnoj dostavi paketa

September 30th, 2018|0 Comments

E-trgovina: nove smjernice Komisije o okončanju neopravdanog geografskog blokiranja i pristupačnijoj prekograničnoj dostavi paketa Komisija je objavila ažurirane smjernice o okončavanju neopravdanog geografskog blokiranja kako bi državama članicama i preduzećima koja se bave e-trgovinom olakšalo  [...]

Plastični otpad u Evropi

September 29th, 2018|0 Comments

Sva plastična ambalaža u EU-u moći će se reciklirati do 2030. godine, planira Evropska unija. Predlog za zabranu plastike za jednokratnu upotrebu takođe je u postupku. U Evropi svake godine nastane 25 miliona tona plastičnog [...]

Otvoren Drugi  poziv za dostavljanje  projektnih predloga Interreg IPA programa prekogranične saradnje Hrvatska – Bosna i Hercegovina – Crna Gora 2014.-2020.

September 19th, 2018|0 Comments

Program poziva potencijalne aplikante da dostave njihove prijave putem Elektronskog sistema za praćenje (eMS) do 20. decembra  2018. u 12 sati. Poziv je otvoren za prijave u četiri prioritetne osi i za sve specifične ciljeve. [...]

Otvoreni pozivi u okviru  Programa EU H2020  u oblasti  Zdravlje, demografske promjene i kvalitet života

September 19th, 2018|0 Comments

U okviru  Programa EU H2020  u oblasti Zdravlje, demografske promjene i kvalitet života otvorene su nove teme  H2020-JTI-IMI2-2018-16-single-stage, H2020-JTI-IMI2-2018-15-two-stage, Better health and care, economic growth and sustainable health, Digital transformation in Health and Care i [...]

WiFi4EU program

September 17th, 2018|0 Comments

  Evropska komisija objavila  novosti vezane uz WiFi4EU program finansiranja uspostavljanja WiFi pristupnih tačaka u zemljama članicama EU.   Novi indikativni Roadmap može se pronaći ovdje.   Slika: Google Images  

Otvoren je poziv u okviru Marie Sklodowska-Curie akcija- Mreža za inovativno osposobljavanje za 2019. godinu

September 16th, 2018|0 Comments

Aktivnosti obuhvataju prekograničnu i međusektorsku mobilnost u cilju postizanja izvrsnosti i inovativnog istraživanja ali i mogućnosti prenosa stečenih znanja i iskustava kao i jačanja kapaciteta istraživačkih organizacija. Podstiče se uključenost neakademskog sektora, industrije i preduzetništva. [...]

Stanje Unije 2018.

September 13th, 2018|0 Comments

  Predsjednik Evropske komisije Jean-Claude Juncker je juče pred zastupnicima u Evropskom parlamentu u Strasbourgu održao  govor o stanju Unije za 2018., u kojem je iznio svoje prioritete za predstojeću godinu te viziju dalje izgradnje [...]

Objavljena Uredba (EU) o zajedničkim pravilima u oblasti civilnog  vazduhoplovstva  i osnivanju Agencije Evropske unije za sigurnost vazdušnog prometa

August 23rd, 2018|0 Comments

Uredba (EU) 2018/1139 Evropskog parlamenta i Savjeta od 4. jula 2018. o zajedničkim pravilima u oblasti  civilnog  vazduhoplovstva  i osnivanju Agencije Evropske unije za sigurnost vazdušnog prometa i izmjeni uredbi (EZ) br. 2111/2005, (EZ) br. [...]

Ministarstvo nauke objavljuje Konkurs za realizaciju promotivnog događaja u oblasti informaciono-komunikacionih tehnologija

August 7th, 2018|0 Comments

  U okviru organizacije manifestacije „Otvoreni dani nauke 2018.“, koja će se održati u periodu od 09. do 12. oktobra 2018. godine, Ministarstvo nauke će podržati realizaciju promotivnog događaja u oblasti informaciono-komunikacionih tehnologija, s ciljem [...]

July 31st, 2018|0 Comments

  Jedinstveno digitalno tržište EU i digitalna prava O postojećim i predstojećim digitalnim pravima pročitajte u Saopšenju Komisije.  

Slobodno kretanje stručnjaka: Komisija pozvala   države  članice da se pridržavaju pravila EU-a o priznavanju stručnih kvalifikacija

July 28th, 2018|0 Comments

  Evropska komisija je nedavno  odlučila  da službeno opomene   države članice (sve države članice osim  Litvanije ) u pogledu usklađenosti nacionalnog zakonodavstva i prakse s pravilima EU-a o priznavanju stručnih kvalifikacija (Direktiva 2005/36/EZ kako je [...]

Objavljeni rezultati konkursa  za sufinansiranje Evropskih projekata saradnje

July 28th, 2018|0 Comments

  Izvršna agencija za obrazovanje audiovizuelnu djelatnost i kulturu (EACEA) objavila je rezultate konkursa  za sufinansiranje Evropskih projekata saradnje koji je trajao do 18. januara  2018. godine. Rezultati su dostupni putem sljedećeg linka https://eacea.ec.europa.eu/sites/eacea-site/files/4.coop1_demand_by_country_applications.pdf

Evropski savjet  donio  Odluku o utvrđivanju sastava Evropskog parlamenta za parlamentarni saziv 2019.–2024.

July 24th, 2018|0 Comments

Evropski savjet 28. juna 2018.  donio  Odluku (EU)   2018/937  o utvrđivanju sastava Evropskog parlamenta za parlamentarni saziv 2019.–2024. Ovom odlukom za parlamentarni saziv 2019.–2024. utvrđuje  se broj predstavnika u Evropskom parlamentu izabranih u svakoj državi [...]

Radna grupa za supsidijarnost, proporcionalnost i inicijativu „Činiti manje, ali učinkovitije”, 10. jula 2018.  predala je svoj završni  izvještaj  predsjedniku Komisije Jean-Claudeu Junckeru s odgovarajućim preporukama .

July 22nd, 2018|0 Comments

  U izvještaju je dat  odgovar na tri pitanja koja je predsjednik postavio prilikom osnivanja radne grupe u novembru 2017.: kako bolje primijeniti načela supsidijarnosti i proporcionalnosti u institucijama EU-a, kako više uključiti regionalna i [...]

Ministarstvo nauke  Crne Gore objavilo poziv  istraživačima da učestvuju u dijalogu na temu uspostavljanja nacionalnog Programa podrške startapovima

July 22nd, 2018|0 Comments

Ministarstvo nauke pozvalo je  istraživače iz institucija visokog obrazovanja, kao i samostalne istraživače u Crnoj Gori da učestvuju u dijalogu s ekspertima Evropske komisije na temu uspostavljanja podsticajnog ambijenta za inovativne startapove u našoj zemlji. [...]

July 19th, 2018|0 Comments

    Standardi kvaliteta zakona i procjena njegovog uticaja https://www.linkedin.com/pulse/standardi-kvaliteta-zakona-i-procjena-njegovog-uticaja-zecevic/

July 10th, 2018|0 Comments

Austrija je 1. jula 2018. preuzela rotirajuće predsjedništvo Savjeta  za idućih šest mjeseci. Više informacija o austrijskom predsedavanju je dostupno na sledećem linku.  

Poljoprivreda – Evropska komisija objavila novu prognozu o proizvodima i tržištima

July 9th, 2018|0 Comments

Evropska komisija je 6. jula 2018. objavila izvještaj koji  sadrži kratkoročna  predviđanja za poljoprivredna tržišta. Izvještajem su obuhvaćeni proizvodnja, izvoz, uvoz i cjelokupna situacija na svjetskim tržištima za više sektorskih proizvoda, uključujući mliječne proizvode, žitarice, [...]

Eurydice evropska mreža namijenjena razmjeni i pružanju relevantnih podataka o obrazovnim sistemima i politikama u 38 zemalja, koje učestvuju u programu Erasmus

July 5th, 2018|0 Comments

Eurydice je evropska mreža namijenjena razmjeni i pružanju relevantnih podataka o obrazovnim sistemima i politikama u 38 zemalja, koje učestvuju u programu Erasmus +čime pruža podršku evropskoj saradnji u oblasti  cjeloživotnog učenja i obrazovanja. Velika [...]

Finansiranje evropskih političkih stranaka

July 3rd, 2018|0 Comments

Evropska komisija je objavila  Poziv na dodjelu doprinosa br. IX-2019/01 – Doprinosi evropskim političkim strankama (2018/C 228/04) Cilj poziva je pozvati registrovane evropske političke stranke da podnesu zahtjeve za finansiranje iz budžeta Unije („zahtjevi za [...]

July 1st, 2018|0 Comments

    Kroz privi za dostavljanje predloga projekata u okviru IPA Programa prekogranične saradnje Bosna i Hercegovina – Crna Gora 2014-2020 ugovorena su tri projekta, dva u oblasti promocije zapošljavanja, mobilnosti radne snage i društvene [...]

June 28th, 2018|0 Comments

  Evropska  komisija objavila Poziv za podnošenje predloga u okviru programa rada za dodjelu bespovratnih sredstava u području transevropskih telekomunikacijskih mreža u okviru Instrumenta za povezivanje Evrope za period 2014. – 2020. (Sprovedbena odluka Komisije [...]

June 14th, 2018|0 Comments

U sljedećem dugoročnom budžetu  EU-a za period  2021. – 2027. Evropska komisija predlažila povećanje  budžeta  za vanjsko djelovanje na 123 milijarde eura. Ključni elementi predloga novog budžeta za vanjsko djelovanje: više sredstava: sredstva će se [...]

Evropski parlament, Savjet  i Komisija potvrdili preliminarni politički sporazum o revidiranim pravilima koja će se primjenjivati na audiovizuelne medije širom Evrope

June 12th, 2018|0 Comments

Evropski parlament, Savjet  i Komisija su 6. juna 2018. godine potvrdili preliminarni politički sporazum koji je postignut 26. aprila 2018. godine o revidiranim pravilima koja će se primjenjivati na audiovizuelne medije širom Evrope. Što je [...]

Proljećni paket Evropskog semestra 2018.: Komisija dala preporuke državama članicama za postizanje održivog, uključivog i dugoročnog rasta

June 12th, 2018|0 Comments

Evropska komisija je 23. maja 2018.   predstavila preporuke  za svaku  državu članicu  pojedinačno  za 2018. u kojima su utvrđene smjernice za njihove  ekonomske politike  za narednih 12 do 18 mjeseci. Komesar za ekonomske i finansijske [...]

June 10th, 2018|0 Comments

    Evropska komisija je 7. juna 2018.  odlučila  da pošalje  Slovačkoj dodatnu službenu opomenu zbog direktnog  dodjeljivanja ugovora za softverske usluge. Ugovor je direktno  dodijeljen istom operateru koji već ugovaraču pruža softverske usluge. Slovačka  [...]

Horizont 2020 postaje Horizont Evropa

June 10th, 2018|0 Comments

  Evropska komisija planira i predlaže budućnost programa Horizont  2020 i nakon 2020. godine. Program za istraživanje i inovacije u sljedećem bi se finansijskom  periodu  trebao zvati Horizont Evropa uz  očekivanje  se da ce Horizont  [...]

June 10th, 2018|0 Comments

Evropska komisija za sljedeći dugoročni budžet Unije 2021. – 2027.  predlažila uspostavljanje programa EUInvest, čime  bi se finansiranje iz budžeta Unije u obliku kredita i garancija objedinilo. Predlaže se da se u okviru programa InvestEU [...]

Regionalni razvoj i koheziona politika nakon 2020.

June 5th, 2018|0 Comments

Regionalni razvoj i koheziona politika nakon 2020. Evropska komisija za sljedeći dugoročni budžet EU-a (2021.–2027.) predložila osavremenjavanje kohezione politike, glavne ulagačke politike EU-a i jednog od najkonkretnijih izraza evropske solidarnosti. Glavne odlike predloga Komisije za [...]

May 31st, 2018|0 Comments

Finansijske usluge namijenjene potrošačima: predložene  izmjene  pravila o osiguranju za zaštitu žrtava saobraćajnih  nezgoda. Evropska komisija je, 24. maja 2018.   predlažila izmjena pravila EU-a o osiguranju motornih vozila radi bolje zaštite žrtava saobraćajnih nezgoda i [...]

May 31st, 2018|0 Comments

  Evropska  komisija objavila Poziv za podnošenje prijava 2018. -Treći Program djelovanja Unije u oblasti zdravlja (2014. – 2020.) (Tekst značajan za EGP) (2018/C 185/04) Poziv za podnošenje prijava za „Zdravlje – 2018.” u okviru [...]

May 27th, 2018|0 Comments

  Evropska komisija  predložila   Višegodišnji budžetski  okvir (VFO) za period 2021.-2027. u iznosu od 1135 milijardi eura u obavezama, što predstavlja 1,11 %  bruto nacionalnog dohotka 27 država članica EU. U predlogu Evropske komisije za [...]

May 18th, 2018|0 Comments

Objavljen Poziv za podnošenje predloga u okviru Višegodišnjeg programa rada za finansijsku pomoć u prometnom sektoru u okviru Instrumenta za povezivanje Evrope (CEF) za period 2014. – 2020. (Sprovedbena odluka Komisije C(2018) 2226 od 19. [...]

Objavljen Poziv za podnošenje predlogâ za inicijativu WiFi4EU (promocija  internetske povezivosti u lokalnim zajednicama) u okviru Instrumenta za povezivanje Evrope u oblasti  transevropskih telekomunikacionih  mreža

May 17th, 2018|0 Comments

Glavna uprava Evropske komisije za komunikacione mreže, sadržaje i tehnologije objavila je poziv za podnošenje predlogâ za inicijativu WiFi4EU kako bi se dodijelila bespovratna sredstva projektima u skladu s prioritetima i ciljevima definisanima u izmijenjenom [...]

May 10th, 2018|0 Comments

Oporezivanje u EU http://www.europarl.europa.eu/resources/library/images/20151023PHT98991/20151023PHT98991_original.jpg    

May 10th, 2018|0 Comments

Evropska unija izmijenila Uredbu o statutu  i ​​finansiranju evropskih političkih partija i evropskih političkih fondacija Evropska unija je 3. maja 2018. godine Uredbom (EU, Euratom) 2018/673 Evropskog parlamenta i Savjeta  izmijenila   Uredbu (EU, Euratom) br. [...]

May 8th, 2018|0 Comments

EU uvodi stroža pravila za tržište ekološke hrane Saznajte više o ekološkoj hrani i poljoprivredi u Evropi te kako će nova pravila unaprijediti kvalitet.   http://www.europarl.europa.eu/news/hr/headlines/society/20180404STO00909/eu-uvodi-stroza-pravila-za-trziste-ekoloske-hrane  

Smjernice za analizu tržišta i ocjenu značajne tržišne snage na osnovu regulatornog okvira EU-a za elektronske komunikacione mreže i usluge

May 7th, 2018|0 Comments

Evropska komisija objavila Smjernice za analizu tržišta i ocjenu značajne tržišne snage na osnovu regulatornog okvira EU-a za elektronske komunikacione mreže i usluge (Tekst znacajan za EGP) (2018/C 159/01) Smjernice su namijenjene državnim regulatornim tijelima [...]

May 6th, 2018|0 Comments

Evropska komisija je 2. maja  2018. predlažila  pragmatičan, moderan i dugoročan budžet za period  od 2021. do 2027.   U predlogu Komisije budžet Unije usklađen je s političkim prioritetima, iznesenim u pozitivnom programu koji je [...]

Objavljen Paket proširenja

May 5th, 2018|0 Comments

Evropska komisija je 17. aprila 2018. godine objavila paket proširenja koji uključuju izvještaje o državama Zapadnog Balkana i Turske. I ovom prilikom je potvrđena politika proširenja temeljena na strogim, ali poštenim uslovima. Kao i ranije, [...]

May 5th, 2018|0 Comments

Evropski revizorski sud objavio Tematski izvještaj  „Nove mogućnosti finansiranja projekata ruralnog razvoja: jednostavnija rješenja, ali naglasak nije stavljen na rezultate”(2018/C 151/07) Nov način nadoknadivanja troškova projekata ruralnog razvoja jednostavnije je rješenje za korisnike i tijela [...]

April 27th, 2018|0 Comments

Marie Sklodowska-Curie akcije Otvoren je poziv za individualne stipendije za 2018. godinu  u okviru Marie Sklodowska-Curie akcija. Ove stipendije su namijenjene iskusnim istraživačima, odnosno onima koji imaju doktorat ili minimalno četverogodišnje iskustvo istraživačkog rada u [...]

April 27th, 2018|0 Comments

Evropska komisija objavila je statističke podatke o međunarodnoj dimenziji programa Erasmus+. Podaci su dostupni putem sljedećeg linka. Dostupni su podaci za osam regija svijeta s podacima i primjerima koji ilustriraju uticaj programa Erasmus+ na mobilnost [...]

Šta je geografska oznaka porijekla?

April 22nd, 2018|0 Comments

Zaštita oznaka geografskog porijekla ima za cilj  da zaštiti kvalitet i karakteristike proizvoda sa specifičnim geografskim podnebjem, koji rezultiraju spečifinim prirodnim i ljudskim faktorima, počinju proizvodnju, pripremu i preradu proizvoda primjenjenih u strogo definisanom geografskom [...]

Evropska komisija  donijela  propis o koordiniranom višegodišnjem programu kontrole za osiguranje usklađenosti s maksimalnim nivoima  ostataka pesticida i ocjenu izloženosti potrošača ostacima pesticida u i na hrani biljnog i životinjskog porijekla

April 22nd, 2018|0 Comments

Evropska komisija  donijela  Implementacionu  uredbu Komisije(EU) 2018/555 od 9. aprila 2018. o koordiniranom višegodišnjem programu kontrole Unije za 2019., 2020. i 2021. za osiguranje usklađenosti s maksimalnim nivoima  ostataka pesticida i ocjenu izloženosti potrošača ostacima [...]

April 17th, 2018|0 Comments

Savjet Evropske unije , 12. aprila 2018. donio  Odluku (2018/580) , kojom su imenovani za članove odbora osnovanog u skladu s članom 11. stavom 11.3. Statuta Evropskog sistema centralnih banaka i Evropske centralne banke:  Mário [...]

Objavljen poziv u okviru Programa Erasmus+, Ključna aktivnost 3 – Podrška reformi politike-Evropski mladi zajedno

April 17th, 2018|0 Comments

Objavljen poziv za dostavljanje predloga  – EACEA/16/2018- Program Erasmus+, Ključna aktivnost 3 – Podrška reformi politike-Evropski mladi zajedno (2018/C 133/09) Projektom „Evropski mladi zajedno” podsticaće se inicijative barem pet organizacija za mlade iz pet različitih [...]

Načelo proporcionalnosti

March 23rd, 2018|0 Comments

Poput načela supsidijarnosti, načelom proporcionalnosti regulišu  se nadležnosti Evropske unije. Njime se djelovanje institucija EU-a nastoji postaviti unutar određenih granica. Prema tom pravilu djelovanje EU-a mora biti ograničeno na ono što je nužno za postizanje [...]

Konferencija “Budućnost rada – cjeloživotni pristup” održana je u Sofiji, u okviru predsjedanja Republike Bugarske Savjetom  EU

March 23rd, 2018|0 Comments

Glavne poruke učesnika  Konferencije bile su usmjerene na važnost cjeloživotnog obrazovanja uslijed transformacija na tržištu rada. Stručnjaci procjenjuju da bi do 2030. godine 85% zanimanja moglo doživjeti drastične promjene uslijed digitalizacije i automatizacije, a poslodavci [...]

March 17th, 2018|0 Comments

U četvrtak, 15. marta , poslanici Evropskog parlamenta glasali za uspostavljanje  zajedničke konsolidovane  osnovice poreza na dobit (CCCTB od eng. common consolidated corporate tax base) u EU-u. Dva su predloga u pitanju koja će otežati [...]

Erasmus+ u virtualnom svijetu

March 16th, 2018|0 Comments

Evropska komisija danas je pokrenula Virtualnu razmjenu Erasmus+, projekt za promovisanje medukulturnog dijaloga u sklopu kojeg će tokom sljedeće dvije godine najmanje 25 000 mladih poboljšati svoje vještine  pomoću digitalnih alata za učenje. Projektom su [...]

March 16th, 2018|0 Comments

  Evropska komisija je 07. marta  2018. godine objavila 27 izvještaja  za države članice (Country Reports) u kojima procjenjuje napredak u sprovođenju posebnih preporuka u državama članicama (CSR - country specific recommendations), koje su objavljene [...]

Ruralni razvoj

March 11th, 2018|0 Comments

U Evropskoj uniji ima 12 miliona poljoprivrednika s punim radnim vremenom. Poljoprivreda i poljoprivredno prehrambena industrija imaju zajedno udio od 6% BDP u EU, s 15 miliona preduzeća i i 46 miliona radnih mjesta. Zajednička [...]

Objavljen Tematski izvještaj ,,Obnovljiva energija za održiv ruralni razvoj: znatan potencijal za sinergiju koji uglavnom ostaje neiskorišćen” .

March 6th, 2018|0 Comments

Evropski revizorki sud objavio  je  Tematski izvještaj  br. 5/2018 – „Obnovljiva energija za održiv ruralni razvoj: znatan potencijal za sinergiju koji uglavnom ostaje neiskorišćen” . Sud je u okviru ove revizije ispitao povezanost obnovljive energije [...]

March 5th, 2018|0 Comments

Pčele i pčelari: Poslanici Evropskog parlamenta, traže da države članice više investiraju u zdravlje pčela, eliminišu krivotvorenje meda i podrže pčelare u EU. Poslanici Evropskog parlamenta   pozivali su  na:uspostavljanje  akcionog plana za borbu protiv smrtnosti [...]

Šta predstavlja integrisani administrativni sistem kontrole plaćanja (Integrated Administration and Control System – IACS)?

March 4th, 2018|0 Comments

Integrisani administrativni sistem kontrole placanja (Integrated Administration and Control System – IACS) u državama članicama EU ima za cilj da se mjere podrške poljoprivrednim proizvodacima primenjuju po jedinici površine. Kao preduslov za njegovo funkcionisanje potrebno [...]

Objavljen Prvi javni poziv u okviru Programa razvoja poljoprivrede i ruralnih područja Crne Gore u okviru IPARD-a II 2014–2020.

March 4th, 2018|0 Comments

Ministarstvo poljoprivrede i ruralnog razvoja Crne Gore - Direktorat za plaćanja, 23. februara 2018. godine objavili su: Prvi Javni poziv za dodjelu sredstava finansijske podrške za Mjeru 1 „Investicije u fizicki kapital poljoprivrednih gazdinstava“ Programa [...]

Logička matrica

March 2nd, 2018|0 Comments

  Logička matrica sastavni je dio projektne dokumentacije u IPA projektima koja u tabelarnom prikazu objedinjuje logiku i strategiju projekta. Sadrži opšte i posebne ciljeve, rezultate, aktivnosti, ključne učesnike, sredstva, pretpostavke za sprovođenje, objektivno provjerljive [...]