Treći Evropski dani industrije održat će se 5. i 6. februara 2019. u Briselu.

Konferencija će ponuditi platformu za industriju i kreatore evropske politike kako bi razgovarali o sveobuhvatnoj i dugoročnoj industrijskoj strategiji za Evropu kao i fokusirati se  na društvene aspekte koji proizlaze iz takve politike i kako to pozitivno može uticati na živote ljudi.

Više informacija možete pogledati ovdje.