Evropska komisija predložila  je  milijardu eura ulaganja u razvoj infrastrukture za vrhunske  evropske superračunare. Naime, Evropska komisija  je,  11. januara  2018.  predstavila svoje planove za ulaganja, zajedno s državama članicama, u razvoj infrastrukture za vrhunske evropske superračunare.

Superračunari su potrebni za obradu sve večih količina podataka te donose koristi za društvo u mnogim oblastima, od zdravstva i obnovljive energije do sigurnosti automobila i cibersigurnosti.

U okviru nove pravne strukture finansiranja (pod nazivom “EuroHPC zajedničko ulaganje”), HPC će biti nabavljen, izgrađen i uspostavljen sa infrastrukturom najvišeg nivoa za visoko-performansne računare (HPC) širom Evrope. Pored toga, EuroHPC će podržati istraživački i inovacioni program za razvoj tehnologija i mašina (hardvera) i aplikacija (softvera) koji će se koristiti na ovim superračunarima.

,,Superračunari  su pokretačka snaga digitalne ekonomije. Konkurencija je oštra, a EU trenutno zaostaje za ostalima: nijedan od naših superračunara nije među prvih deset u svijetu. Cilj inicijative EuroHPC do 2020. godine je da evropskim istraživačima i kompanijama obezbijedi vodeće svetske superračunare za razvoj tehnologija kao što su vještačka inteligencija i aplikacije koje će nam pomoći u budućnosti u svakodnevnom životu u oblastima zdravlja, bezbjednosti ili inženjeringa, izjavio je Andrus Ansip, potpredsjednik Evropske komisije nadležan za jedinstveno digitalno tržište.

Izjavu o EuroHPC-u je 23. marta 2017. na Digitalnom danu u Rimu potpisalo sedam država članica – Francuska, Njemačka, Italija, Luksemburg, Holandija, Portugalija i Španija. Njima su se tokom 2017. pridružile Belgija, Slovenija, Bugarska, Švajcarska, Grčka i Hrvatska. Te su se zemlje dogovorile da će izgraditi panevropsku infrastrukturu egzaskalarnih superračunara. Podstiču se ostale države članice i pridružene zemlje da potpišu Izjavu o EuroHPC-u.

Više informacija mžete pogledati ovdje