Zahvaljujući dogovoru postignutom između Evropskog parlamenta i država članica o predlogu panevropskog ličnog penzionog  proizvoda (PEPP), veći udio štednje preusmjeriće se u dugoročna ulaganja u EU-u. Novim pravilima, koja su službeno podržali i stalni predstavnici država članica EU-a, štedišama će se ponuditi više izbora pri odvajanju sredstava za penziju te će im se omogućiti da penzionu štednju prilagode svojim potrebama, stoji u Saopštenju Evropske komisije od 13. februara 2019.

Evropska komisija je panevropski lični  penzioni proizvod predložila u junu 2017. kao jednu od glavnih mjera svog Akcionog plana za jačanje unije tržišta kapitala.  Riječ je o dobrovoljnom programu štednje za penziju koji će nuditi niz pružalaca finansijskih usluga iz čitave EU  kojim se dopunjuju postojeći javni i strukovni penzioni sistemi kao i postojeći nacionalni privatni penzioni sistemi .

Više informacija ovdje http://europa.eu/rapid/press-release_IP-17-1800_hr.htm

Izvor: Evropska

Slika: Google Images