Od 1. januara 2019. primjenjuje se Uredba (EU) 2017/2402 o utvrđivanju opšteg okvira za sekuritizaciju i o uspostavljanju specifičnog okvira za jednostavnu, transparentnu i standardizovanu sekuritizaciju.
Nova pravila za revitalizaciju sekuritizacionog tržišta u EU donose nove mogućnosti za investiranje i povećanje kreditiranja domaćinstava i preduzetnika.
Druga finansijska pravila koja će stupiti na snagu u 2019.:
• 13. januara 2019. stupa na snagu revidirana Direktiva o institucijama za strukovno penzijsko osiguranje, poznata kao IORP2,
• 10. juna 2019. stupa na snagu revidirana verzija Direktive o pravima akcionara
• 21. jula 2019. stupa na snagu nova Uredba o prospektu, kojom se u okviru akcionog plana o Uniji tržišta kapitala privrednim društvima olakšava pristup finansiranju i pojednostavnjuju informacije za ulagače
•14. septembra 2019. stupaju na snagu Pravila o pouzdanoj autentifikaciji potrošaca, na osnovu kojih će elektronska plaćanja u trgovinama i na internetu biti sigurnija.
Tekst Uredbe (EU) 2017/2402 ovdje.

Integralno saopšenje EK ovdje.