Evropska komisija je 31. jula objavila  Godišnji  izvještaj o praćenju primjene prava Evropske unije  u 2019.  Ovim  izvještajem  predstavlja se način na koji je Komisija 2019. pratila i obezdjeđivala  izvršenje prava Evropske unije  i uspješnost država članica u različitim oblastima politike.

Iako je tokom protekle godine broj otvorenih predmeta zbog povrede ostao jednak, broj novih predmeta zbog povrede povećao se za više od 20 % u poređenju s prethodnom godinom, navodi se u saopštenju.

Luksemburg, Estonija i Litvanija imali su 2019. najmanje novih otvorenih predmeta zbog nepravilnog prenošenja ili pogrešne primjene prava EU, a najviše su ih imale Španija, Italija i Grčka.

Komisija je nastavila strogo da sprovodi pravila u svim oblastima politike dajući pri tom prednost oblastima koja najviše utiču na svakodnevni život ljudi i preduzeća. Neka od glavnih ciljanih oblasti politike bila su životna sredina, unutrašnje tržište, industrija, preduzetništvo i mala i srednja preduzeća, saobraćaj i mobilnost, koja su zajedno činila polovinu svih predmeta.

Komisija je preduzela mjere protiv tri države članice zbog prekomjernog zagađenja vazduha i protiv pet država članica koje korisnicima s invaliditetom nisu osigurale jednak pristup jedinstvenom evropskom broju za hitne službe 112.

Kako bi građani i preduzeća imali koristi od prava EU, od presudne je važnosti da države članice u dogovorenim rokovima prenesu evropske direktive u svoj nacionalni pravni sistem.

Više od polovine svih postupaka zbog povrede u 2019. bilo je povezano s kasnim prenošenjem direktiva, iako se taj broj neznatno smanjio (s 419 predmeta u 2018. na 406 u 2019.). U upoređenju s tim, tokom posljednih  pet godina najviše je novih predmeta koji su se odnosili na kašnjenje u prenošenju bilo 2016. (847 predmeta).

Kad je riječ o povredama zbog kašnjenja u prenošenju, protiv Bugarske, Belgije, Grčke i Kipra pokrenuto je najviše novih predmeta, dok je protiv Danske, Italije i Litvanije pokrenuto njih najmanje.

Komisija je predmete zbog povrede zbog kasnog prenošenja nastavila da upućuje Sudu Evropske unije sa zahtjevom za dnevne kazne u skladu s članom 260 stav 3 Ugovora o funkcionisanju Evropske unije . Prošle je godine Komisija Sudu Evropske unije uputila predmet u kojem je zatražila izricanje novčane kazne protiv Španije (predmet C-658/19).

U presudi od 8.jula 2019. u predmetu Komisija protiv Belgije, Sud je prvi put primijenio sistem sankcija iz člana 260 stav 3 UFEU-a. Izrekao je dnevnu kaznu Belgiji (predmet C-543/17) zbog nedonošenja i neobavještavanja o svim mjerama potrebnima za prenošenje Direktive o mjerama za smanjenje troškova postavljanja elektronskih komunikacionih mreža velikih brzina.

Kontekst

Evropska komisija od 1984. objavljuje godišnje izvještaje o praćenju primjene prava EU tokom prethodne godine, nakon  čega Evropski parlament donosi rezoluciju o izvještaju  Evropske komisije.

U raspodjeli odgovornosti između evropskih institucija, Evropska komisija ima opštu odgovornost za pokretanje zakonodavnog postupka. Savjet EU i Evropski parlament odlučuju o predlozima Komisije.

Države članice su  odgovorne  za pravovremenu i ispravnu primjenu, sprovodjenje i izvršenje prava Unije u nacionalnom pravnom poretku. Komisija zatvara taj krug: kad njeni predlozi nakon donošenja postanu pravo EU, ona prati primjenjuju li države članice to pravo na pravilan način i preduzima mjere ako to ne čine.

Poštovanje vladavine prava jedan je od političkih prioriteta Komisije.

Više informacija dostupno ovdje.

 

Slika: Google Images

Izvor: ec.europa.eu