Instrument je uspostavljen i finansira se u skladu sa Uredbom Savjeta  (EU) 2020/2094, od 14. decembra 2020. do iznosa od 750  milijardi eura ,od čega:

  • podrška do iznosa od 384, 4 milijarde eura, u obliku nepovratne podrške i povratne podrške putem finansijskih instrumenata;
  • podrška do 360 milijardi  eura  u obliku zajmova državama članicama za programe za finansiranje oporavka  i ekonomske i socijalne otpornosti podrškom reformama i ulaganjima i
  • podrška do 5, 6 milijardi  eura za izdvajanje rezervacija za budzetske garancije i povezane rashode za programe usmjerene na podršku operacijama ulaganja u oblasti unutrašnjih politika Unije.

Uredbom je predviđeno da se podrškom u okviru ovog Instrumenta posebno  finansiraju mjere za otklanjanje negativnih ekonomskih posljedica krize uzrokovane COVID-19 ili zadovoljenje neposrednih potreba za finansiranjem kako bi se izbjeglo ponavljanje  ove krize, i to:

  • mjere za ponovno uspostavljanje zaposlenosti i otvaranje novih radnih mjesta;
  • mjere u obliku reformi i ulaganjâ s ciljem ponovnog oživljavanja potencijala održivg rasta i zapošljavanja radi jačanja kohezije među državama članicama i povećanja njihove otpornosti;
  • mjere za preduzeća koja su pogođena ekonomskim posljedicama krize uzrokovane COVID-19, a posebno mjere u korist malih i srednjih preduzeća, kao i podrška ulaganjima u aktivnosti koje su ključne za jačanje održivog rasta u Uniji, uključujući direktna finansijska ulaganja u preduzeća;
  • mjere za istraživanje i inovacije kao odgovor na krizu uzrokovanu bolešću COVID-19;
  • mjere za povećanje nivoa pripravnosti Unije za krize i omogućavanje brzog i efikasnog odgovora Unije u slučaju velikih kriza, uključujući mjere poput stvaranja zaliha osnovnog materijala i medicinske opreme te osiguravanja potrebnih infrastruktura za brz odgovor na krizu;
  • mjere kojima se osigurava da kriza uzrokovana bolešcu COVID-19 neće ugroziti pravednu tranziciju prema klimatski neutralnoj ekonomiji i
  • mjere za otklanjanje posljedica krize uzrokovane bolešcu COVID-19 za poljoprivredu i ruralni razvoj.

 

Mjere  se sprovode  u okviru posebnih programa  Evropske unije i u skladu s relevantnim aktima Unije kojim se utvrđuju pravila za te programe uz istovremeno puno poštovanje ciljeva Instrumenta.

Integralni tekst Uredbe Savjeta  (EU) 2020/2094, od 14. decembra 2020. dostupan  ovdje

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/HR/TXT/?uri=uriserv%3AOJ.LI.2020.433.01.0023.01.HRV&toc=OJ%3AL%3A2020%3A433I%3ATOC

Slika: Google Images

Izvor: ec.europa.eu, eur-lex.europa.eu/legal