Dostupnost pouzdane i sveobuhvatne evropske statistike važno je javno dobro koje je od koristi donosiocima odluka, istraživačima i javnosti.

Pouzdani, relevantni dokazi utemeljeni na blavopvremenoj i javno dostupnoj evropskoj statistici, koji mogu biti upotrijebljeni za donošenje politika, neophodni su za mjerenje napretka i ocjenjivanje efikasnosti politika i programa Unije, a posebno u kontekstu strategije Evropa 2020.

Finansijska okvir za sprovođenje programa za period  od 2018. do 2020. iznosi 218,1 milion EUR i obuhvaćen je programskim razdobljem od 2014. do 2020. godine.

http://eur-lex.europa.eu/legal-content/HR/TXT/?uri=uriserv:OJ.L_.2017.284.01.0001.01.HRV&toc=OJ:L:2017:284:TOC