Evropska komisija  je 30. septembra 2020.  objavila Prvi izvještaj o vladavini prava na nivou Evropske unije, koji  obradjuju četiri glavna stuba sa snažnim uticajem na vladavinu prava: nacionalni pravosudni sistemi, okviri za borbu protiv korupcije, sloboda i pluralizam medija te druga institucionalna pitanja povezana sa sistemom provjere i ravnoteže koja su bitna za djelotvoran sistem demokratskog upravljanja.

Prvi  godišnji izvještaj o vladavini prava jedna je od glavnih inicijativa Programa rada  Evropske komisije za 2020. i dio novog godišnjeg ciklusa koji se odnosi na vladavinu prava pod nazivom  Mehanizam za vladavinu prava.

Riječ je o godišnjem ciklusu za promociju vladavine prava i sprečavanje nastanka ili daljeg produbljivanja problema. Cilj je poboljšati razumijevanje i informisanje o neriješenim pitanjima i značajnim kretanjima, utvrditi probleme u oblasti vladavine prava i pomoći državama članicama da pronađu rješenja uz podršku  Komisije i drugih država članica, kao i ostalih  zainteresovanih strana , uključujući Venecijansku komisiju.

Mehanizam bi trebao da djeluje preventivno. Odvojen je od drugih elemenata paketa instrumenata Evropske unije  za vladavinu prava i ne zamjenjuje mehanizme koji se temelje na Ugovorima,  pomoću kojih Evropska unija reaguje na ozbiljnija kršenja vladavine prava u državama članicama. Ti alati uključuju postupke zbog povrede i postupak za zaštitu temeljnih vrijednosti Unije u skladu s članom 7 Ugovora o Evropskoj uniji.

Takođe se razlikuje od predloženog postupka budžetskog uslovljavanja, čiji je cilj zaštita budžeta Eveopske unije u situacijama kada bi finansijski interesi Unije mogli biti ugroženi opštim nedostacima u vladavini zakona u državi članici.

Glavni zaključci o stanju vladavine prava u državama članicama, sa pratećim izvještajima   dostupni su ovdje.

 

Slika: Google Images

Izvor: ec.europa.eu