Dokument definiše koncept planova za održivu urbanu mobilnost koji je nastao kao rezultat opsežnog
dijaloga između zainteresovanih strana i stručnjaka za planiranje iz čitave EU, podržanih inicijativama Evropske komisije kao što je projekat ELTIS Plus.

Koncept odražava opštu saglasnost o glavnim objeležjima plana za modernu i održivu urbanu mobilnost i transport, pri čemu treba naglasiti da se koncept može i da ga treba prilagoditi specifičnim okolnostima država članica EU i gradskih područja.

Vodič  je dostupan ovdje  .

Izvor :balkangreenenergynews.com