Strateški prioriteti koje su institucije Evropske unije  utvrdile na početku ovog mandata – zdravija, zelenija, digitalnija, pravednija i socijalna Evropa, u kojoj niko ne smije biti zapostavljen – i dalje će voditi naše odluke i djelovanja te učiniti naša društva i ekonomije  još otpornijima. I dalje smo predani sprovođenju tih prioriteta, jačanju evropskog identiteta i potpunom iskorištavanju potencijala koji Ugovori nude, navodi se, pored ostalog,  u Zajedničkoj izjavi  Evropskog parlamenta, Savjeta Evropske unije i Evropske komisije za 2021(2021/C 18 I/01).

Tri institucije slažu se da sljedeće inicijative treba da  budu najveći prioritet kako bi se do kraja 2021. ostvarilo što je više moguće i kako bi se postavili temelji za tranformaciju, oporavak i buduću otpornost Evrope:

  • Sprovođenje evropskog zelenog plana;
  • Oblikovanje evropske digitalne decenije;   
  • Ostvarenje ekonomije koje će biti na usluzi građanima;
  • Učiniti Evropu snažnijom u svijetu;
  • Promovisanje slobodne i sigurne Evrope;
  • Zaštita i jačanje demokratije i odbrana  zajedničkih evropskih vrijednosti.

Istovremeno u  Zajedničkoj izjavi  tri institucije  EU  podsjećaju na  njihovu  predanost:

—sprovođenju plana za uvođenje novih vlastitih sredstava; radu za Evropu bez diskriminacije, s jednakim pravima i mogućnostima za sve; oživljavanju politike proširenja i susjedstva i sveobuhvatnoj strategiji s Afrikom; borbi protiv pranja novca i finansiranja terorizma, poreskih prevara, utaje poreza i izbjegavanja plaćanja poreza, kao i osiguravanju dobrog i pravednog poreskog sistema; saradnji s građanima kako bi imali veći uticaj na budućnost, između ostalog putem predstojeće konferencije o budućnosti Evrope.

Takođe, tri institucije  Evropske unije  ukazuju da će raditi zajedno na svim predlozima u postupku, vodeći se načelima evropske dodate vrijednosti, supsidijarnosti i proporcionalnosti i da će  ići naprijed odlučno i efikasno kako bi Evropa mogla ispuniti očekivanja svojih građana kada i gdje je to najvažnije.

Integralni tekst Zajednicke izjave dostupan ovdje

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/HR/TXT/?uri=uriserv%3AOJ.CI.2021.018.01.0001.01.HRV&toc=OJ%3AC%3A2021%3A018I%3ATOC

Slika: Google Images

Izvor: eur-lex.europa.eu/legal