Zdravlje za razvoj (Health for Growth)

Programom su obuhvaćene aktivnosti usmjerene na:

  • promociju zdravlja, sprečavanje bolesti i unapređenje okruženja koje će doprinijeti zdravom načinu života;
  • zaštitu građana EU od ozbiljnih prekograničnih zdravstvenih prijetnji;
  • podršku izgradnji kapaciteta u javnom zdravstvu i doprinos inovativnim, efikasnim i održivim zdravstvenim sistemima;
  • lakši pristup, bolju i sigurniju zdravstvenu zaštitu građana EU.

 

Korisnici

Nacionalni organi vlasti u oblasti zdravstva, javna i privatna tijela, istraživačke i zdravstvene institucije/ustanove, univerziteti i institucije visokog obrazovanja, međunarodne organizacije i nevladine organizacije od opšeg interesa za zdravstvo na nivou EU.

 

http://ec.europa.eu/eahc/index.html